گرامر عباس فرزام

دانلود کتاب گرامر عباس فرزام

گرامر عباس فرزام : کتاب تقویت گرامر و تست زبان انگلیسی فرزام

نام کتاب: زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه

نویسنده: عباس فرزام

کاربرد: تست گرامر کنکور

سطح: برای دانشجویان مبتدی زبان انگلیسی

نوع فایل: متن کامل

نوع فایل: فایل PDF متن خلاصه کتاب

بنابر اعلام ناشر لینک کتاب گرامر فرزام حذف شد و یک فایل مشابه در زمینه گرامر زبان انگلیسی پیوست شد.

دانلود کتاب گرامر زبان انگلیسی

معرفی کتاب گرامر زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه

کتاب پایه مفاهیم و دستور زبان انگلیسی کتاب گرامر و دستور زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه نوشته عباس فرزام مناسب است. افرادی که از توان متوسط و بالائی در زمینه دستور زبان برخوردار هستند کتاب گرامر زبان انگیسی انتشارات پوران پژوهش پیشنهاد می شود.

عباس فرزام در کتاب زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه نکات پایه گرامر را برای دانش‌آموزان دبیرستانی تشریح کرده است. دانشجویان مدیریت که در زمینه زبان انگلیسی از توان پایینی برخوردار هستند با مطالعه این کتاب می توانند زبان پایه را تقویت کنند. اما به یاد داشته باشید کتاب قدیمی گرامر پوران پژوهش نوشته کاظم طبیبی کتاب بسیار بهتری است. دقت کنید مولف کتاب حتما طبیبی باشد چون کتاب جدید پوران پژوهش تفاوتی با کتاب فرزام ندارد.