دانلود کتاب ibt

دانلود کتاب ibt : برای آزمون تافل اینترنتی

دانلود کتاب ibt آزمون تافل اینترنتی

نام کتاب: کتاب تافل اینترنتی

نام کتاب به زبان اصلی: Internet Based TOEFL; IBT

کاربرد: آمادگی آزمون زبان تافل اینترنتی

محتویات: فایل های pdf آموزش تافل اینترنتی

کتاب تافل اینترنتی کاپلان و بارونز (Barrons)

آشنائی با آزمون تافل اینترنتی

ترجمه متن و مقاله انگلیسی به فارسی، تمام گرایش های مدیریت و مهندسی صنایع
مدیر واحد ترجمه؛ سمیه زارعی: ۰۹۳۳۳۴۸۰۰۶۵
آدرس مکاتبه: Tarjommeh@gmail.com
ترجمه مقاله، ترجمه تخصصی