آزمون دکتری مدیریت ۹۷

دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت ۹۷ کنکور متمرکز تخصصی

سوالات تخصصی گرایش های مختلف مدیریت در آزمون دکتری مدیریت سال ۹۷ شامل

  • دفترچه آزمون دکتری حسابداری همراه با پاسخنامه کلیدی
  • دفترچه آزمون دکتری علوم ارتباطات همراه با پاسخنامه کلیدی
  • دفترچه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی وراهبردی همراه با پاسخنامه کلیدی
  • دفترچه آزمون دکتری مدیریت دولتی همراه با پاسخنامه کلیدی
  • دفترچه آزمون دکتری مدیریت رسانه واطلاعات همراه با پاسخنامه کلیدی
  • دفترچه آزمون دکتری مدیریت صنعتی همراه با پاسخنامه کلیدی
  • دفترچه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات همراه با پاسخنامه کلیدی
  • دفترچه آزمون دکتری مدیریت کارآفرینی همراه با پاسخنامه کلیدی
  • دفترچه آزمون دکتری مدیریت مالی همراه با پاسخنامه کلیدی

همراه با دفترچه آزمون دکتری زبان و استعداد علوم انسانی

پاسخنامه کلیدی کلیه دفترچه های آزمون دکتری مدیریت برای همه گرایش ها و همچنین دفترچه آزمون دکتری زبان و استعداد علوم انسانی دارای پاسخنامه کلیدی است. پاسخنامه کلیدی توسط سایت سازمان سنجش منتشر شده است و پاسخنامه کلیدی قابل اتکا است.

| برای دانلود باید عضو شوید