این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدل دلون و مکلین

مدل دلون و مکلین

پرسشنامه دلون و مکلین

دانلود پرسشنامه دلون و مکلین به همراه روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد و ابعاد مشخص و گویه‌های طیف لیکرت پنج درجه

مدل دلون و مکلین

مدل دلون و مکلین

بررسی سیستم‌های اطلاعات مدیریت با استفاده از مدل دلون و مکلین هم اکنون در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر در دسترس می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com