این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدل EFQM

پرسشنامه بنیاد کیفیت اروپا (EFQM)

پرسشنامه بنیاد کیفیت اروپا (EFQM)

دانلود پرسشنامه بنیاد کیفیت اروپا (EFQM) همراه با منبع معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت پنج درجه

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM یک نهاد غیر انتفاعی است که با هدف کمک به سنجش و بهبود کیفیت عملکرد سازمان‌ها تاسیس شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com