پرسشنامه مدل EFQM

دانلود پرسشنامه مدل EFQM برای سنجش تعالی سازمانی

فایل ورد پرسشنامه مدل EFQM تعالی سازمانی

هدف: بررسی تعالی سازمانی با الگوی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا

ابعاد: رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، شرکاری تجاری، فرایندها، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامع و نتایج کلیدی عملکرد

تعداد سوالات: ۴۶ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع شناسی معتبر : دارد

5000 تومان – خرید

تعریف مفهومی تعالی سازمانی

تعالی سازمانی یا سرآمدی (Excellence) یک چارچوب، مدل و الگوی خودارزیابی و سنجش است که موجب حرکت و هدایت فعالیتهای سازمان ها در جهت بهبود مستمر می گردد. این مدل به عنوان یکی از رویکردها و ابزارهای مدیریتی، سازمانها را ارزیابی کرده و با اندازه گیری عملکرد آنها و ارائه تصویر واقعی از فعالیت های سازمانی، تفاوت های موجود را با وضعیت مطلوب شناسائی می کند و باعث اقدام سازمان ها در جهت کاهش و از بین بردن این تفاوت ها می شود تا به سطوح عالی سازمانی دست یابند. مأموریت و هدف غایی سرآمدی سازمانی حمایت از مدیران به عنوان عامل و محرک اصلی حرکت کیفیت و همچنین یاری رساندن به همه شرکت ها جهت قرار گرفتن در مسیر توسعه و تعالی است.

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM، یک سازمان غیر انتفاعی است که در سال ۱۹۸۸ میلادی توسط ۱۴ شرکت معتبر اروپایی وبا حمایت اتحادیه اروپا تاسیس شد. در حال حاضر بیش از ۸۰۰ شرکت اروپایی در این سازمان عضویت دارند. مأموریت این سازمان ایجاد یک نیروی راه برنده در جهت سرآمدی عملکرد و چشم انداز آن درخشش سازمان‌های اروپایی در جهان است. ریاست وقت اتحادیه اروپا به هنگام امضای موافقت نامه تاسیس این بنیاد، چنین اظهار می‌دارد : تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت یکی از پیش نیازهای موفقیت برای تک تک شرکت‌ها و رقابت پذیری همه ما، به صورت جمعی است. مدل تعالی سازمانی efqm توسط پارس مدیر تشریح شده است.