پرسشنامه بنیاد کیفیت اروپا (EFQM)

دانلود پرسشنامه بنیاد کیفیت اروپا (EFQM) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۴۸ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: رهبری، خط‌مشی و استراتژی، کارکنان، شرکاری تجاری، فرایندها، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامع و نتایج کلیدی عملکرد

معرفی پرسشنامه بنیاد کیفیت اروپا (EFQM)

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا یک نهاد غیر انتفاعی با هدف کمک به سنجش و بهبود کیفیت عملکرد سازمان‌ها است. این الگو از الگوهای رایج برای سنجش تعالی سازمانی (سرآمدی) است و در سازمان‌های بسیار زیادی استفاده می‌شود.

تعالی یا سرآمدی سازمانی (Excellence) یک چارچوب، مدل و الگوی خودارزیابی و سنجش است که موجب حرکت و هدایت فعالیت‌های سازمان‌ها در جهت بهبود مستمر می‌گردد. این مدل به عنوان یکی از رویکردها و ابزارهای مدیریتی، سازمان‌ها را ارزیابی کرده و با اندازه‌گیری عملکرد آنها و ارائه تصویر واقعی از فعالیت‌های سازمانی، تفاوت‌های موجود را با وضعیت مطلوب شناسائی می‌کند و باعث اقدام سازمان‌ها در جهت کاهش و از بین بردن این تفاوت‌ها می‌شود تا به سطوح عالی سازمانی دست یابند. مأموریت و هدف غایی سرآمدی سازمانی حمایت از مدیران به عنوان عامل و محرک اصلی حرکت کیفیت و همچنین یاری رساندن به همه شرکت‌ها جهت قرار گرفتن در مسیر توسعه و تعالی است.

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM، یک سازمان غیر انتفاعی است که در سال ۱۹۸۸ میلادی توسط ۱۴ شرکت معتبر اروپایی وبا حمایت اتحادیه اروپا تاسیس شد. در حال حاضر بیش از ۸۰۰ شرکت اروپایی در این سازمان عضویت دارند. مأموریت این سازمان ایجاد یک نیروی راه برنده در جهت سرآمدی عملکرد و چشم‌انداز آن درخشش سازمان‌های اروپایی در جهان است. ریاست وقت اتحادیه اروپا به هنگام امضای موافقت نامه تاسیس این بنیاد، چنین اظهار می‌دارد : تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت یکی از پیش نیازهای موفقیت برای تک تک شرکت‌ها و رقابت‌پذیری همه ما، به صورت جمعی است. پرسشنامه بنیاد کیفیت اروپا (EFQM) توسط پارس مدیر تشریح شده است.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله