مدل بالدریج در آموزش عالی

ترجمه مقاله کاربرد مدل بالدریج جهت نوآوری در آموزش عالی

ترجمه مقاله کاربرد مدل بالدریج در آموزش عالی جهت نوآوری

ترجمه تخصصی با کیفیت بالا توسط پارس مدیر

ترجمه چکیده مقاله کاربرد مدل بالدریج در آموزش عالی

پیشرفت‌های تکنولوژیک، بالا رفتن انتظارها و تغییرهای جمعیتی دانشجویان، تقاضاهای ذی‌نفعان برای پاسخ گویی و ابزارهای جدید، ارائه مطالب آموزشی همگی چالشهای کنونی هستند که نیاز به نوآوری در آموزش عالی را ضروری می‌کنند. روبه‌رو شدن با این چالش‌ها مشکل بسیار بزرگی است که نتیجه آن دستیابی به محیطی دارای منابع مالی محدود می‌باشد و روشن است که موسسات آموزشی باید روشهای سنتی فعالیت‌های خود را مورد بازبینی قرار داده، به منظور ماندگاری سازمان در زمان حال و آینده اقدام به کارگیری روش‌ها و فنون جدید کنند.

نوآوری، عبارت است از تغییری معنی دار که برای بهبود خدمات و فرایند‌های سازمانی و ایجاد ارزش‌های جدید برای ذی‌نفعان سازمان‌ها صورت می‌گیرد و برای دست یابی به ابعاد جدید عملکرد بر رهبری سازمان تمرکز دارد.تاکید دپارتمانهای حوزه تحقیق و توسعه برای نوآوری در موسسات آموزش عالی به منظور ارتقاء ارزش آموزشی برای دانشجویان و بهبود اثربخشی تمامی فرایندهای یادگیری محور و کارایی فرایند‌های پشتیبان، رویه‌های یادگیری محور امری حیاتی و ضروری است.

دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها باید به گونه‌ای مدیریت و رهبری شوند که نوآوری به عنوان یک فرهنگ و بخش طبیعی فعالیت‌های روزانه درآمده و به عنوان دانش افزوده برای همه اعضای هیئت علمی و دانشکده مطرح شود؛ توانایی تسریع در انتشار و تبدیل این دانش به سرمایه که محرکی برای بهبود آموزشی می‌باشد، امری ضروری است.

پیشبرد و هدایت حرکت نوآوری، اجرا و پیگیری اصلاحات و بهبودها اغلب برای بسیاری از دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها بی‌نهایت مشکل است. در برخی موارد، هر موسسه آموزشی ممکن است روشی ویژه به خود داشته باشد که تا اندازه‌ای نوآورانه است. هر دانشکده یا دانشگاه می‌تواند نشریات و مطالبی را منتشر کند که معرفی‌کننده برنامه‌ها و فعالیت‌های جدیدی است که با هنجازهای دانشگاهی متفاوت هستند و شیوه جدیدی را (دست‌کم برای موسسه) ابداع می‌کنند و افرادی توانمند را برای هدفهای مناسب در نظر بگیرد.

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود اصل مقاله لاتین

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله