این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت انرژی

کتاب مدیریت منابع انرژی

کتاب مدیریت منابع انرژی

کتاب مدیریت منابع انرژی نوشته حیاتی دعانای و اوگان جشکون ترجمه پریسا نامی برای دانشجویان و پژوهشگران رشته جغرافیا و مدیریت شهری

ایزو ۵۰۰۰۱ سیستم مدیریت انرژی

ایزو ۵۰۰۰۱ : سیستم مدیریت انرژی

استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ یک سیستم مدیریت انرژی است که هدف آن استفاده بهینه از انرژی و نگهداشت محیط زیست در راستای توسعه پایدار می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com