کتاب مدیریت منابع انرژی

عنوان: کتاب مدیریت منابع انرژی

عنوان لاتین: Energy resources

نویسندگان: حیاتی دعانای و اوگان جشکون

ترجمه: پریسا نامی

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه

تعداد فصل: ۷ فصل

حوزه: مدیریت شهری و جغرافیا

نوع اثر: تالیف

دانلود دیباچه کتاب مدیریت منابع انرژی

درباره کتاب مدیریت منابع انرژی

منابع انرژی اثر حاضر، یک کتاب درسی است و سرفصل‌های برنامه درسی منابع انرژی را که به دانشجویان رشته جغرافیا آموزش داده می‌شود، در بر می‌گیرد، انرژی حاصل از این منابع، اساسا در حوزه‌های مختلف مورد نیاز با اهداف اقتصادی مصرف می‌شود. این انرژی ها، به عنوان منبع حرارتی، منبع برق مکانیکی، یعنی نیروی به حرکت درآورنده (فعال کننده) ماشین‌آلات، روشنایی و گرمایش و یا مستقیما به عنوان ماده اولیه در صنعت (البته خود منبع انرژی) صرف می‌شود.

اثر حاضر یک کتاب درسی است و سرفصل‌های برنامه درسی منابع انرژی را به دانشجویان رشته جغرافیا و مدیریت ارائه می‌کند. در این کتاب کوشش شده است تا از جدیدترین دستاوردهای مدیریت منابع انرژی استفاده شود. آنچه در حوزه اینترنت انرژی اکنون مورد توجه قرار دارد در این کتاب بررسی شده است. همچنین کوشش شده است تا به مباحث انرژی جدید و تجدیدپذیر در راستای دستیابی به توسعه پایدار بحث شود. در نهایت کوشش شده است تا چه از منظر ایده و چه از منظر داده‌های ذخایر، تولید و توزیع آنها نگاهی به‌روز ارائه شود.

درباره پریسا نامی

پریسا نامی

پریسا نامی متولد ۱۳۶۷ در شهر مراغه

تحصیلات: دکتری برنامه‌ریزی شهری دردانشگاه آتاتورک ترکیه

پیشینه پژوهشی: مدرس برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد و پیام نور و مدرس زبان فارسی دردانشگاه آتاتورک ترکیه.

کتاب‌های به چاپ رسیده: شهر و شهرسازی، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، مراغه باغ شهر ایران، منابع انرژی، شهر ایران.

برخی مقالات به چاپ رسیده داخلی و خارجی :

ﺗﺎﺛﯾر بهسازی و ﺑﺎزﺳﺎزی نماهای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑر سیمای شهری-فضاهای همگانی ﻣوﺿوع اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾر در توسعه ﭘﺎﯾدار شهری-بررسی راهکارهای ساماندهی وتوانمند سازی سکونت گاه‌های غیر رسمی با بهره‌گیری از روش ANP مراغه-بررسی نقش زیباسازی و ارتقا کیفیت محیط بر سرزندگی فضای شهری -فضاهای وﯾژه ﻋﻣوﻣﯽ نیازشهرسازی ﻣﻌﺎﺻر اﯾران -ﻧﻘش ﮔردﺷﮕری وتوسعه ﭘﺎﯾدار روﺳﺗﺎﯾﯽ -بررسی راهکارهای ساماندهی و توانمندسازی سکونت گاه‌های غیر رسمی با بهره‌گیری از روش ANPتبریز -آﻣﺎﯾش فرهنگی و ﻋداﻟت شهری در ﻣﻧﺎطﻖ ۶ﮔﺎنه ﺑوﮐﺎن.

3.7 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله