اینترنت انرژی IOE

اینترنت انرژی IOE چیست؟

منبع: اینترنت انرژی IOE نوشته سمانه متین و شیرفرزاد تهامی

اینترنت انرژی Internet of Energy مفهومی است که از اینترنت اشیاء اقتباس شده است. در واقع کاربردهای مختلف اینترنت اشیا در قالب مسائلی مانند اینترنت انرژی، اینترنت افراد و مواردی از این دست مورد بررسی قرار گرفته است. نظر به بحران مصرف انرژی، گرایش به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، مسائل گرمایش زمین و حرکت به سوی پایداری در تولید و توسعه، مفهوم اینترنت انرژی از جایگاه با اهمیتی برخوردار است. استفاده از توانمندی اینترنت در مدیریت تولید و مصرف انرژی در مقوله اینترنت انرژی IOE مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

در سالهای اخیر موضوع کاهش مصرف انرژی به طور فزاینده ای مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است که عمدتاً به علت مزایای اقتصادی و پایداری طولانی مدت زیست محیری بوده است. بسیاری از راه حل های منتشر شده برای رسیدگی به این مسئله ی مهم مشتمل بر چند دیدگاه میباشند. اطلاعات دقیق و به روز در مورد مصرف انرژی یکی از مهمترین الزامات اجرای تمامی راهکارهای ذخیره انرژی میباشد. لذا تعیین میزان مصرف انرژی ویژگی اساسی مدیریت انرژی در بهرهوری از انرژی میباشد. افزایش توجه و مطالعه برای شناسایی روشهای هوشمندتر و کاراتر برای استفاده انرژی الکتریکی یکی از مباحث اصلی تحقیق در زمینه اینترنت انرژی می باشد.

تعریف اینترنت انرژی

اینترنت انرژی به عنوان یک حوزه ترکیبی از فناوری و توزیع انرژی، سازوکارهایی را برای بهبود استفاده از توانمندی‌های مبتنی بر شبکه هوشمند فراهم آورده است. در حوزه اینترنت انرژی از فناوری اینترنت اشیا به منظور گردآوری و تحلیل داده‌ها در زمان واقعی Real-time جهت مدیریت هوشمند انرژی استفاده می‌شود.

اینترنت انرژی فراهم کننده یک معماری نوین است که موجب توسعه سیستمهای توزیع شده در شبکه برق و انرژی میشود. به بیان دیگر، اینترنت انرژی یک واسط زمان واقعی بین شبکه هوشمند و مجموعه بزرگی از تجهیزات برقی(خودروهای برقی، ساختمانهای مسکونی و تجاری، وسایل برقی و…) فراهم میکند. اینترنت انرژی به وسیله پردازش دادهها و اطلاعات، ظرفیت تولید و ذخیره بهینه انرژی به همراه ایجاد توازن بین تولید و مصرف انرژی الکتریکی در شبکه قدرت را ایجاد میکند.

ساختار کلی اینترنت انرژی

مدل های مصرف انرژی در دستگاه های خاص، یک ابزار جایگزین برای نظارت بر انرژی می باشند؛ زیرا این مدل ها امکان اندازه گیری و تخمین مصرف کل انرژی را فراهم می آورند. اهمیت استفاده از استراتژی های ذخیره ی انرژی در مدیریت، توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان حوزه های صنعت و دنیای آکادمیک را به خود جلب کرده است. در این پژوهش معماری و الگوریتمی که در طراحی سیستمهای مدیریت نقش داشتهاند را مورد بررسی قرار گرفته است.

ساختار کلی اینترنت انرژی

ساختار کلی اینترنت انرژی

در پژوهش حاضر بر این نکته تأکید میشود که راهنماهای رایج برای طراحی یک سیستم مدیریت، ناشی از سیاست های منتخب ذخیرهی انرژی است. طراح، با استناد به پیچیدگی معماری و با توجه به احتمال توسعه های آتی می تواند فناوریهای حسگری و ارتباطی مورد نیاز و همچنین معماری کل سیستم و ماژول های نرم افزار را انتخاب نماید. لازم به ذکر است که ماژول های نرم افزاری قادر به ارائهی پشتیبانی هوشمند میباشند.

جمع بندی بحث اینترنت انرژی

با توجه به افزایش مصرف انرژی و رشد جمعیت، نیاز شدیدی برای صرفه جویی در مصرف انرژی به شکل ممکن وجود دارد. ناتوانی در دسترسی و کنترل وسایل از راه دور، یکی از دلایل هدر رفت انرژی است. شبکه های حسگر بیسیم‌ها نقشی بسیار مهمی در مدیریت انرژی، نظارت مستقیم بر انرژی مصرفی دارند که این نیز منار به کاهش مصرف انرژی و حفاظت از ذخائر انرژی می‌شود. اینترنت انرژی برای مدیریت تولید و مصرف همزمان انرژی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که باید آن را جدی بگیرید.

این تحقیق راهکاری را برای استفاده بهینه از انرژی، نظارت محیطی، و مسائل ایمنی با رویکرد اینترنت انرژی را مدنظر قرار می‌دهد. در این معماری چند لایه ای، داده ها از منابع بسیار متعددی جمع آوری می‌شود، داده ها متمرکز شده و مورد تحلیل قرار می‌گیرد و سپس بسته به نوع عملیات لازم و با مدنظر قرار دادن وضعیت موازنه انرژی، تصمیم‌های آنی (بلادرنگ) اتخاذ می‌شود تا کارآمدی انرژی را سرح بالای قابلیت همکاری سیستم‌های مختلف با یکدیگر را در لایه های ارتباطات، اطلاعات و سرویس دهی بهبود بخشد.