دانلود مقاله مدیریت تولید

مقاله مدیریت تولید شامل دسته‌بندی دقیقی از منابع معتبر برای دانشجویان رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات است. مدیریت تولید عبارتست از فرایند برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت‌های تولید در یک سازمان برای تبدیل عناصر ورودی به محصولات تمام‌شده. مجموعه مقاله و کتاب در زمینه مدیریت و عملیات گردآوری شده است. مقاله‌های علمی و طبقه بندی شده در زمینه تئوری تکنولوژی تولید در سازمان‌های تولیدی – مدیریت زنجیره عرضه، تولید ناب، تولید چابک و ترکیب آنها – نقش نیروی انسانی در تولید ناب، تولید به هنگام – تولید ناب و تولید چابک – سیستم تولید بهنگام – Just In Time – برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) گردآوری شده است. پژوهشگران رشته مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع می‌توانند عرصه‌های نوظهور در زمینه مقاله مدیریت تولید و عملیات را معرفی کنند.

مقاله مدیریت تولید

مقاله مدیریت تولید

دانشجویان مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع نیازمند مقالات تخصصی هستند. برای نگارش مقاله علمی-پژوهشی یا نگارش پایان‌نامه می‌توا از مجموعه مقاله‌های تخصصی ارائه شده توسط پارس‌مدیر استفاده کرد. این مقالات در حوزه‌های تخصصی متعددی تهیه شده است. کوشش شده است تا مفاهیم به صورت زیربنایی و با ذکر تاریخچه ارائه شود. در این صورت دانشجویان با مفاهیم پایه مدیریت تولید و عملیات آشنا خواهند شد. در زمینه‌های مختلف مدیریت تولید و عملیات علاوه بر مقاله تخصصی، پرسشنامه و مقاله ترجمه شده نیز موجود است.

تولید چابک و چابکی سازمان : Agile manufacturing

مجموعه مقاله چابکی سازمانی

سازمان چابک (چابکی سازمانی)

زنجیره تامین چابک

تولید چابک

بازاریابی چابک

تولید ناب : Lean Production

مجموعه مقاله تولید ناب

تولید ناب: مفاهیم و تاریخچه

مقایسه تولید ناب و انبوه و دستی

تولید ناب و تولید چابک

زنجیره تامین و تولید ناب

مدیریت زنجیره تامین , SCM

مدیریت زنجیره تامین SCM

مقدمه‌ای بر مدیریت زنجیره تامین

کلیات مدیریت زنجیره تامین

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مدل اسکور (SCOR)

زنجیره تامین سبز (GSCM)

مدیریت پروژه

مشاوره مدیریت پروژه

مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه: آشنائی و اصول کلی مدیریت پروژه

مفاهیم و تعاریف مدیریت پروژه

نمودار گانت

مدیریت پروژه: استاندارد PMBOK

مدیریت فرایند کسب‌وکار BPM

سیستم بکپارچه سازی منابع سازمانی (ERP)

سیستم بکپارچه سازی منابع سازمانی

سیستم یکپارچه سازی منابع سازمانی (ERP)

مجموعه پرسشنامه برنامه‌ریزی یکپارچه منابع سازمان (ERP)

عوامل حیاتی موفقیت سیستم یکپارچه منابع سازمان (ERP CFS)

ارزیابی عملکرد سیستم یکپارچه منابع سازمان (ERP KPI)

مدیریت کیفیت فراگیر , TQM

مدیریت زنجیره تامین SCM

مدیریت کیفیت فراگیر : TQM

تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر

کیفیت زندگی کاری و مدیریت کیفیت فراگیر : QWL-TQM

رابطه TQM با JIT و SCM

مقاله مدیریت تولید لجستیک و پشتیبانی

لجستیک و پشتیبانی

لجستیک چیست

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

شرکت‌های لجستیک طرف سوم

لجستیک معکوس

لـجستیک الکترونیکی

لجستیک درونی

گسترش عملکرد کیفیت

گسترش کارکرد کیفی QFD

مقدمه‌ای بر گسترش کارکرد کیفی , QFD

آشنائی با مفهوم گسترش عملکرد کیفیت یا گسترش کارکرد کیفی

آموزش تصویری QFD : فایل فلش آموزش مدل گسترش کارکرد کیفی

رویکرد ترکیبی QFD-KANO

زنجیره ارزش سازمانی

زنجیره ارزش سازمانی

مهندسی ارزش

زنجیره ارزش

زنجیره ارزش سازمانی

مدل زنجیره ارزش پورتر

مدیریت زنجیره ارزش

مقاله مدیریت تولید نگهداری و تعمیرات

مقاله مدیریت تولید نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات چیست؟

سیر تحولات نگهداری و تعمیرات

انواع روش‌های نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، پیشگویانه و اصلاحی

نگهداری و تعمیرات بهره‌ور جامع

سیر تحولی سیستم‌های تولید

برنامه‌ریزی تولید

برنامه‌ریزی جامع تولید

حرکت به سمت تولید پاک

برون سپاری

کارسنجی و زمان سنجی

نحوه استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات و دفاتر (لی اوت)

مدیریت موجودی

جمع‌بندی مقاله مدیریت تولید

در این بخش کوشش شد تا پایگاه بزرگی از مقاله مدیریت تولید فراهم آید. مباحث متعددی مانند سیستم‌های تولیدی انبوه، ناب، چابک و دیجیتال مطرح گردید. همچنین در مقاله‌های زیربنایی زنجیره تامین نیز ارائه شده است. یکی دیگر از مباحثی که به آن پرداخته شده است موضوع نت می‌باشد. نگهداری و تعمیرات و انواع روش‌های مربوط به آن تشریح شدده است. مدیریت پروژه دیگر بحث داغ در حوزه مدیریت تولید و عملیات است. همچنین دانشجویان این رشته باید با مفاهیم کیفیت نیز آشنا شوند. در این راستا موضوع مدیریت کیفیت فراگیر تشریح شده است. در این پایگاه کوشش شده است تا مقالات زیربنایی ارائه گردد. با مطالعه این مقالات می‌توان مبانی نظری و ادبیات پژوهش مدیریت تولید را تدوین نمود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله