نگهداری و تعمیرات

مقاله انواع روش‌های نگهداری و تعمیرات

منبع: انواع روش‌های نگهداری و تعمیرات نوشته مریم عدن‌ور نشر الکترونیک پارس مدیر

فرسایش و خرابی قطعات یک ماشین خصوصا قطعات متحرک، اجتناب ناپذیر است و نیاز به تعمیر و یا تعویض دارند حتی مواد مصرفی مثل روغن ها و یا گریسها پس از مدتی خاصیت اصلی و کاربری خود را از دست داده و احتایج به تعویض دارند و سرویس و تعمیر منظم، موجب حفظ وضعیت ماشین در شرایط کاری و عملیاتی است.
انجام عملیات تعمیراتی پس از وقوع شکستگی و خرابی در ماشین آلات موجب توقف عملیات تولیدی می گردد.

زیانها و هزینه ناشی از این توقف بمراتب بیشتر از تعمیر ماشین آلات مربوطه می باشد. در نتیجه ایجاد سیستمی که بتواند از شکستگی و خرابی ماشین آلات جلوگیری کند لازم و ضروری است. این سیستم علاوه بر افزایش راندمان تولیدی دستگاه، باعث کاهش زیانهای ناشی از توقف کار، به حداقل ممکن می شود. در بررسی تئوری سیستم های نگهداری به این نتیجه میرسیم که هر کدام از آنها دارای فرایند مختص به خود هستند، که با وجود تشابهات کمی که دارند دارای اختلافات زیادی در ماهیت عملیاتی و اجرایی دارند.

مشهورترین روش‌های نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات اصلاحی : Corrective Maintenance

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست : Breakdown Maintenance

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه : preventive Maintenance; PM

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه (مراقبت وضعیت) : Predictive Maintenance; PDM

نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع : Total Productive Maintenance; TPM

نگهداری و تعمیرات ناب : Lean Maintenance

تشریح انواع روش‌های نگهداری و تعمیرات

با توجه به تشریح انواع روش‌های نگهداری و تعمیرات و تبیین مزایا و معایب هر کدام و مقایسه ای که در قسمت قبل انجام شد به این نتیجه میرسیم که با اجرای روش های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیش نگر و پیش گستر به تنهایی نمی توان حذف نقاط ضعف و ارتقاء کیفیت خروجی سیستم را انتظار داشت. برای نیل به این هدف باید به تعمیرات و نگهداری جهت داد به عبارت بهتر بایستی تعمیرات هر دستگاه دارای روند مشخص و مدونی باشد و همواره از یک روش معین و جهت دار تبعیت نماید. این سیستم را با نام نگهداری و تعمیرات جهت دار Oriented Maintenance می‌شناسند که تلفیقی است هوشمندانه و جهت دار از ۴ سیستم موجود BM-PVM-PDM-PAM که به عنوان برترین و کارآمد ترین سیستم نگهداری شناخته شده است. برای اجرای نگهداری و تعمیرات جهت دار بایستی مراحل خاصی را طی نمود که این مراحل بصورت منحصر بفردی با یکدیگر در ارتباط می باشند. مراحل اصلی این روش عبارتند از :

۱- تهیه ساختار و داده های دستگاه (تعریف دستگاه )
۲- تهیه مدل عملیاتی و کاربردی از دستگاه
۳- مشخص کردن شرایط مطلوب دستگاه
۴- مشخص کردن و شناسایی شرایط واقعی دستگاه
۵- مقایسه شرایط مطلوب با واقعی
۶- عیب یابی
۷- تجزیه و تحلیل نقاط ضعف
۸- بهینه سازی و حذف نقاط ضعف دستگاه

راهکارهای اجرای انواع روش‌های نگهداری و تعمیرات

اولین قدم جهت اجرای انواع روش‌های نگهداری و تعمیرات تشریح و تعریف ساختار دستگاه و داده های آن می باشد. مرحله بعدی تهیه مدل عملیاتی و کاربردی از دستگاه می باشد. مدل عملیاتی دستگاه نشان‌دهنده ارتباط داخلی بین تمام واحدهای مورد نیاز دستگاه، جهت انجام یک کار می باشد. این مدل نقطه شروعی برای نصب یک سیستم عیب یاب کارآمد بوده و مبنایی برای تعریف شرایط دستگاه و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف آن می باشد. ویژگی های مورد نیاز جهت توصیف شرایط مشخص بایستی در این مدل تعریف گردد. در مرحله بعد، بایستی شرایط مطلوب براساس مدل عملیاتی تعریف و شرایط عملیاتی مربوط به آن تهیه گردد. برای این منظور لازم است مشخصات و پارامترهای معین برای شرایط مختلف دستگاه، تعریف گردد تا امکان تشخیص بین شرایط مختلف و با جزئیاتی که تعریف می شود، میسر گردد.

پس از تعریف مشخصات مربوط به توصیف شرایط، مرحله بعدی تعیین مقادیر برای هر یک از وضعیت های عملیاتی دستگاه و کمیت های مورد نظر می باشد. در این مرحله لازم است تلرانس ها مجاز هریک از کمیت ها، مشخص و معین گردد. در قسمت بعدی جهت شناسایی شرایط واقعی بایستی روش ها و ابزارهای اندازه گیری مناسب انتخاب گردد. ویژگی ها و مشخصات واقعی از مقادیر اندازه گیری شده بدست می آیند.

ارزیابی انواع روش‌های نگهداری و تعمیرات

جهت ارزیابی وضعیت فعلی دستگاه، مشخصات و ویژگی های واقعی با مقادیر و شرایط مطلوب مقایسه می‌گردند. درصورتیکه شرایط غیرمجازی مشخص شود، مرحله عیب یابی آغاز شده و نوع عیب، محل آن و علت آن مورد بررسی قرار می گیرد. به این ترتیب می توان عمر باقیمانده قطعه و یا دستگاه را پیش بینی نمود و دستور العمل هایی برای بهره برداری از دستگاه و روش های نگهداری و تعمیر آن تدوین نمود. این داده ها (مقادیر واقعی ) و داده های قبلی می توانند روند سلامت و یا خرابی دستگاه را نشان داده و به شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف دستگاه کمک کنند. هدف از بهینه سازی، حذف هر گونه نقطه ضعف شناسایی شده می باشد. به این ترتیب کارایی دستگاه، کیفیت محصول دستگاه و قابلیت تولید دستگاه بهبود یافته و درضمن هزینه های نگهداری نیز کاهش پیدا می کند.

با اجرای نگهداری و تعمیرات جهت دار می توان به منافع و مزایای زیر نائل گردید : ۱- استفاده از حداکثر عمر مفید دستگاه، ۲- افزایش راندمان زمانی دستگاه، ۳- جلوگیری از تعمیرات، باز و بسته کردن بی مورد قطعات دستگاه، ۴- اجرای برنامه لازم جهت تعمیرات، ۵- افزایش قابلیت اطمینان و عملکرد دستگاه، ۶- کاهش نظارت مستمر بر وضعیت دستگاه بواسطه استفاده از تجهیزات ایمنی و همچنین افزایش ایمنی کاربر و محیط، ۷- افزایش آگاهی و اطمینان از محصول نهایی از لحاظ کمی و کیفی. برای هر دستگاهی که احتیاج به نگهداری و تعمیرات داشته باشد.

دستورالعمل عملیات نگهداری و تعمیرات جهت دار، جهت تضمین کارایی قابل اعتماد و مناسب، مورد نیاز می باشد. روش یاد شده پس از طرح و اجرا بر روی دستگاه بر روی دستگاه مورد نظر، بایستی بارها مورد اصلاح و بهینه سازی قرار گیرد تا در هر زمان عملکرد نگهداری و تعمیرات بهتر از زمان قبل گردد. تنها دراین حالت است که روش نگهداری و تعمیرات موفق و کارآوری حاصل می گردد.


فصل دوم و ادبیات پژوهش نگهداری و تعمیرات

فصل دوم و ادبیات پژوهش در زمینه نگهداری و تعمیرات بصورت فایل ورد همراه با فهرست منابع فارسی و انگلیسی

10000 تومان – خرید

پرسشنامه نگهداری و تعمیرات

پرسشنامه نگهداری و تعمیرات در قالب معیارها و زیرمعیارها و مقایسه زوجی عناصر و انتخاب بهترین روش نگهداری تعمیرات

3000 تومان – خرید