پرسشنامه نگهداری و تعمیرات

دانلود پرسشنامه نگهداری و تعمیرات

فایل ورد پرسشنامه نگهداری و تعمیرات

هدف: شناسایی مهمترین معیارهای نگهداری و تعمیرات و انتخاب بهترین روش نگهداری و تعمیرات

ابعاد: هزینه، دسترسی، ریسک، ارزش افزده

تعداد سوالات: این پرسشنامه بصورت مقایسه زوجی است و  ۱۲ زیرمعیار دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر : دارد


تعریف مفهومی نگهداری و تعمیرات

ترکیب همه اقدامات فنی و اجرایی و مدیریتی در طی چرخه عمر تجهیز که هدفش نگهداری تجهیز یا بازیابی آن به وضعیتی است که آن تجهیز بتواند کارکردی مطابق انتظار داشته باشد. تمامی اموری که باعث حفظ وضع صحیح کار مجموعه و اجزای آن شود. پس ذکر این نکته حائز اهمیت است که این لغت مفهوم تعمیرات را نیز در بر دارد. از این رو در ادبیات سازمان و مدیریت، نگهداری و تعمیرات شامل تمامی فعالیت‌های تعمیراتی نیز می‌شود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله