لجستیک الکترونیک

لجستیک الکترونیک اقداماتی بر روی شبکه اینترنت است که کارخانه‌های پراکنده و کاربران نهایی را در زمان به‌هنگام، به یکدیگر مرتبط می‌سازد. در این رشو کامیون‌ها، کشتی‌ها، انبارها، افراد و شرکت‌ها باهم به هماهنگ و در دسترس می‌باشند.

رشد اینترنت و ابزارهای الکترونیکی کمک می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند از شیوه‌های جدید پشتیبانی و لجستیکی استفاده کنند. مجموعه اقدامات زنجیره تامین، تمایل به پراکندگی در بخش‌های گوناگون شرکت دارند. اما پشتیبانی الکترونیکی بر روی یکپارچگی عملکردهای متعدد شرکت، پافشاری می‌ورزد.

لجستیک الکترونیکی، چیزی بیش از حمل و نقل بوده و شامل طیف وسیعی از رویه هایی است که در تامین کالاها و مواد اولیه وجوددارد. این رویه‌ها شامل، سفارش تدارک و تامین، مدیریت موجودی، انبارداری و توزیع، کارآیی حمل‌و‌نقل، برنامه زمانبندی حرکت محموله، مدیریت بازده و خدمات مشتریان است. ارتباطات، می‌باید به هنگام بوده و اطلاعات ازطریق سیستم‌های اداری پشتیبانی گردد که درنتیجه کاهش امور دستی و دفتری هستند.

مزایای لجستیک الکترونیک

لجستیک الکترونیکی سازمان‌ها را قادر ساخته است که با جمع آوری اطلاعات و پالایش آن (جهت تدارک و اجرا) تصویر بزرگ و دیدوسیعی از شرکت را به دست آورند. از این رو، مدیریت کلیه زنجیره تامین به صورت الکترونیکی امکان پذیر بوده و سیستم لجستیکی،اقدام به تولید اطلاعاتی می‌کند که به عنوان بازخور به دیگر بخشهای سازمان جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی، منتقل می‌شود.

امروزه اینترنت، زمینه‌ای را برای دستیابی هرچه بیشتر به اطلاعات صحیح عرضه و تقاضا (به جای پیش‌بینی آن ) فراهم آورده است. به طور خلاصه، لجستیک الکترونیکی، شالوده‌ای را پی‌ریزی می‌کند که با شفافیت به هنگام، ارتباطات بدون مرز و راه حل‌های مشترک در زنجیره تامین، موجب بهبود فرایندهای یک شرکت می‌شود و نهایتا ما را در پیاده سازی زنجیره تامین الکترونیکی یاری می‌کند. به دلیل این که شرکت‌های زیادی، راه رسیدن به موفقیت را بهبود در زنجیره تامین خود تلقی کرده اند؛ لجستیک به موضوعی قابل توجه برای مدیران ارشد خصوصا مدیران حمل و نقل، تبدیل شده است. درواقع، می‌توان گفت که لجستیک الکترونیکی، به یک سلاح رقابتی کلیدی تبدیل گشته است. این شیوه پشتیبانی بر تامین کنندگان و توزیع کنندگان شرکت‌های بزرگ در امر لجستیک الکترونیکی، تاثیر بسزایی داشته است.

لجستیک الکترونیک و زنجیره تامین الکترونیکی

لجستیک الکترونیکی در زنجیره تامین دارای قابلیت­‌هایی است که می‌تواند هم مورد نیاز مشتریان بوده و هم لجستیک تولید کنندگان را ارائه دهد. برای بسیاری از ارائه دهندگان اصلی لجستیک جزء سوم، ارائه این قابلیت‌ها جز برای قراردادهای بزرگ بسیار غیرعادی است. هرچند که، مجموعه‌ای از این استراتژیها باید بوسیله تولید کننده یا ارائه دهنده لجستیک برای ارائه سرویس، بررسی شود.

لجستیک زیرمجموعه‌ای از مدیریت زنجیره تامین بوده و بنابراین، لجستیک الکترونیکی نیز زیرمجموعه‌ای از مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی می‌باشد. پشتیبانی الکترونیکی زیرمجموعه‌ای از یک بازار لجستیک خارجی بزرگ می‌باشد. لجستیک الکترونیکی می‌تواند به معنی انتقال کالاها و خدمات بوسیله تکنولوژی ارتباطات اینترنت مانند انتقال داده الکترونیکی پست الکترونیکی و وبجهان گستر باشد.

پشتیبانی الکترونیکی به عنوان جزیی از کسب‌وکار الکترونیکی، مفاهیم پشتیبانی را بصورت اینترنتی جهت هدایت کسب‌وکار بکار می‌برد. بسیار مشکل است که این شیوه پشتیبانی را بصورت کامل تعریف کرد. زیرا توان مواجه کسب وکار الکترونیکی با پشتیبانی و زنجیر تامین هنوز بصورت کامل درک نشده است. یک تعریف ممکن این است که لجستیک الکترونیکی بصورت ساده به معنی مراحل لازم برای انتقال کالای فروخته شده در اینترنت به مشتریان میباشد.

سیستم لجستیک الکترونیکی

سیستم‌های لجستیک، مجموعه‌ای از داده، سخت افزار، نرم‌افزار و قوانینی هستند که برای پشتیبانی یک فعالیت با یکدیگر همکاری می‌کنند.لجستیک ا لکترونیکی در وهله اول برای ایجاد یک سیستم مدیریت حمل و نقل که از تکنولوژی برپایه IP استفاده می‌کند،میباشد.
لجستیک الکترونیکی برپایه چند سایتی بوده و نباید بصورتی عمل کند که برپایه چند سایت تبدیل شود. تفاوت آن با دیگرابزارهای بهینه سازی، که بر ارسال از طریق یک سایت و بعهده گرفتن دارایی‌ها تمرکز هستند، آن است که می‌تواند به سمت اجرای طرح بهینه سازی حرکت کند. این موضوع شفافیت بلادرنگ کل شبکه حمل و نقل را فراهم کرده و بصورت کارآمدی توسعه گسترش آن دارایی‌ها را برای اجرا بصورت استاندارد، بهینه می‌سازد.

لجستیک الکترونیک در زنجیره تامین الکترونیکی شامل مسیر واقعی عملیات حمل و نقل و همه مراحل پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، تحویل، تحویل پستی و گزارش دهی سیکل مدیریت حمل و نقل راپشتیبانی می‌کند. البته سیستم‌های دیگر ممکن است عملکرد بهتری را در قسمتی از آنها داشته باشند. هرچند که به نظر میرسد، سیستم دیگری وجود نداشته باشد که مدیریت تمام مراحل را داشته و قادر باشد شرکا تجاری در یک سطح با یکدیگر همکاری،جریان کاری موثر و کاهش نیاز به مدیریت سطح بالا را داشته باشند. این سیستم پشتیبانی بوسیله روند سیستم اطلاعات وارزش می‌تواند توصیف شود.

گام‌های لجستیک الکترونیکی

مراحل لجستیک الکترونیک شامل درخواست انتقال، حمل و نقل و ردیابی میباشد.

مرحله درخواست انتقال (RFQ) بوسیله مدیر مرحله تجارت به منظور برخورداری از سرویس‌های پایه مانند برخورداری از انتقال انجام می‌شود.

سفارش خرید هنگامی که پاسخ دریافت شد، به‌روزرسانی می‌شود.

مرحله حمل و نقل نیز بوسیله مدیر مرحله تجارت و بر اساس سفارش خرید به‌روزرسانی نهایی، درخواست می‌شود.

در هنگام حما کالا شماره ردیابی سازگار با شماره سفارش خرید در سیستم پشتیبانی به مشتری داده می‌شود.

مشتریان می‌توانند محموله خود را به کمک این شماره ردیابی نمایند.

دیاگرام عملیات بین پشتیبانی الکترونیکی و مدیر مرحله تجارت رخ می‌دهد.

جمع بندی بحث

به‌طور کلی سیستم لجستیک الکترونیک به ۱۹ استراتژی و هدف تاکتیکی قابل تقسیم است. همینطور یک چارچوب سه مرحله‌ای شامل برنامه‌ریزی وهمکاری، تعامل و اجرا سازماندهی شده وجود دارد. همچنین مدل می‌تواند چگونگی تبدیل اطلاعات بوسیله یک مولفه زیرساخت فنی تبادل شده را تشریح کند. این شامل مولفه اطلاعاتی است که عمق دانش و اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی قابلیت‌های داخلی وخارجی برای پیشبرد مدل لجستیک را تشریح می‌کند.

پشتیبانی در مدیریت زنجیره تامین و فعالیت‌های گوناگون سازمان همواره بسیار مهم است. ابزارهای اینترنتی و دیجیتالی این امکان را فراهم کرده‌اند تا شیوه‌های پشتیبانی به صورت یکپارچه درآیند. شرکت‌ها، افراد و کلیه ذی‌نفعان می‌توانند از طریق چنین ابزارهایی باهم در تعامل باشند. به این ترتیب نیازها در زمان وقوع به سادگی چند کلیک مرتفع می‌شوند و تامین‌کننده و مصرف‌کننده با یکدیگر هماهنگ به پیش می‌روند. نظر به توانمندی‌هایی که این شیوه دارد در حال حاضر گرایش بسیار زیادی را به خود جلب کرده است.

منبع: صدیقه اشرف نشر الکترونیک پارس مدیر


دانلود ادبیات پژوهش لجستیک و زنجیره تامین

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری لجستیک و زنجیره تامین به صورت فایل ورد همراه با رفرنس فارسی و انگلیسی

پرسشنامه لجستیک

پرسشنامه لجستیک و پشتیبانی زنجیره تامین سازمان همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله