لجستیک الکترونیک

مقاله لجستیک الکترونیک

منبع :  لجستیک الکترونیک نوشته علی اکبر جلالی، ناهید مژدهی و امیررضا مهربان نشر الکترونیک پارس مدیر

لجستیک الکترونیکی، مجموعه اقداماتی است که بر روی شبکه اینترنت صورت گرفته و کارخانجات پراکنده، کامیونها، کشتی ها،انبارها و کاربران نهایی را در زمان به هنگام، به یکدیگر مرتبط می‌سازد. مجموعه اقدامات زنجیره تامین، تمایل به پراکندگی درقسمتهای مختلف شرکت دارند و لجستیک الکترونیکی بر روی یکپارچگی عملکردهای متعدد شرکت، پافشاری می‌ورزد.

لجستیک الکترونیکی، چیزی بیش از حمل و نقل بوده و شامل طیف وسیعی از رویه هایی است که در تامین کالاها و مواد اولیه وجوددارد. این رویه‌ها شامل، سفارش تدارک و تامین، مدیریت موجودی، انبارداری و توزیع، کارآیی حمل و نقل، برنامه زمانبندی حرکت محموله، مدیریت بازده و خدمات مشتریان است. ارتباطات، می‌باید به هنگام بوده و اطلاعات ازطریق سیستم‌های اداری پشتیبانی گردد که درنتیجه کاهش امور دستی و دفتری هستند.

مزایای لجستیک الکترونیک

لجستیک الکترونیکی سازمان‌ها را قادر ساخته است که با جمع آوری اطلاعات و پالایش آن (جهت تدارک و اجرا) تصویر بزرگ و دیدوسیعی از شرکت را به دست آورند. از این رو، مدیریت کلیه زنجیره تامین به صورت الکترونیکی امکان پذیر بوده و سیستم لجستیکی،اقدام به تولید اطلاعاتی می‌کند که به عنوان بازخور به دیگر بخشهای سازمان جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی، منتقل می‌شود.

امروزه اینترنت، زمینه‌ای را برای دستیابی هرچه بیشتر به اطلاعات صحیح عرضه و تقاضا (به جای پیش‌بینی آن ) فراهم آورده است. به طور خلاصه، لجستیک الکترونیکی، شالوده‌ای را پی‌ریزی می‌کند که با شفافیت به هنگام، ارتباطات بدون مرز و راه حل‌های مشترک در زنجیره تامین، موجب بهبود فرایندهای یک شرکت می‌شود و نهایتا ما را در پیاده سازی زنجیره تامین الکترونیکی یاری میکتد. به دلیل این که شرکت‌های زیادی، راه رسیدن به موفقیت را بهبود در زنجیره تامین خود تلقی کرده اند؛ لجستیک به موضوعی قابل توجه برای مدیران ارشد خصوصا مدیران حمل و نقل، تبدیل شده است. درواقع، می‌توان گفت که لجستیک الکترونیکی، به یک سلاح رقابتی کلیدی تبدیل گشته است. لجستیک الکترونیکی بر تامین کنندگان و توزیع کنندگان شرکت‌های بزرگ در امر لجستیک الکترونیکی، تاثیر بسزایی داشته است.

پتانسیل اجزاء عملیاتی لجستیک الکترونیکی

لجستیک الکترونیکی در زنجیره تامین دارای قابلیتهایی است که می‌تواند هم مورد نیاز مشتریان بوده و هم لجستیک تولید کنندگان را ارائه دهد. برای بسیاری از ارائه دهندگان اصلی لجستیک جزء سوم، ارائه این قابلیتها جز برای قراردادهای بزرگ بسیار غیرعادی است. هرچند که، مجموعه‌ای از این استراتژیها باید بوسیله تولید کننده یا ارائه دهنده لجستیک برای ارائه سرویس، بررسی شود.

لجستیک الکترونیکی و زنجیره تامین الکترونیکی

لجستیک زیرمجموعه‌ای از مدیریت زنجیره تامین بوده و بنابراین، لجستیک الکترونیکی نیز زیرمجموعه‌ای از مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی می‌باشد. لجستیک الکترونیکی زیرمجموعه‌ای از یک بازار لجستیک خارجی بزرگ می‌باشد. لجستیک الکترونیکی می‌تواند به معنی انتقال کالاها و خدمات بوسیله تکنولوژی ارتباطات اینترنت مانند انتقال داده الکترونیکی پست الکترونیکی و وبجهان گستر باشد.
همچنین لجستیک الکترونیکی به عنوان جزیی از کسب‌وکار الکترونیکی، مفاهیم لجستیک را بصورت الکترونیکی جهت هدایتکسب‌وکار از طریق اینترنت، بکار می‌برد. بسیار مشکل است که لجستیک را بصورت کامل تعریف کنیم، زیرا توان مواجه کسب وکار الکترونیکیبا لجستیک و زنجیر تامین هنوز بصورت کامل درک نشده است. یک تعریف ممکن این است که لجستیک الکترونیکی بصورت ساده به معنی مراحل لازم برای انتقال کالای فروخته شده در اینترنت به مشتریان میباشد.

سیستم لجستیک الکترونیکی

سیستم‌های لجستیک، مجموعه‌ای از داده، سخت افزار، نرم افزار و قوانینی هستند که برای پشتیبانی یک فعالیت با یکدیگر همکاری می‌کنند.لجستیک ا لکترونیکی در وهله اول برای ایجاد یک سیستم مدیریت حمل و نقل که از تکنولوژی برپایه IP استفاده می‌کند،میباشد.
لجستیک الکترونیکی برپایه چند سایتی بوده و نباید بصورتی عمل کند که برپایه چند سایت تبدیل شود. تفاوت آن با دیگرابزارهای بهینه سازی، که بر ارسال از طریق یک سایت و بعهده گرفتن دارایی‌ها تمرکز هستند، آن است که می‌تواند به سمت اجرای طرح بهینه سازی حرکت کند. این موضوع شفافیت بلادرنگ کل شبکه حمل و نقل را فراهم کرده و بصورت کارآمدی توسعه گسترش آن دارایی‌ها را برای اجرا بصورت استاندارد، بهینه می‌سازد.

لجستیک الکترونیک در زنجیره تامین الکترونیکی شامل مسیر واقعی عملیات حمل و نقل و همه مراحل پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، تحویل، تحویل پستی و گزارش دهی سیکل مدیریت حمل و نقل راپشتیبانی می‌کند. در حالیکه سیستم‌های دیگر ممکن است عملکرد بهتری را در قسمتی از آنها داشته باشند، هرچند که به نظر میرسد، سیستم دیگری وجود نداشته باشد که مدیریت تمام مراحل را داشته و قادر باشد شرکا تجاری در یک سطح با یکدیگر همکاری،جریان کاری موثر و کاهش نیاز به مدیریت سطح بالا را داشته باشند. سیستم لجستیک الکترونیکی بوسیله روند سیستم اطلاعات وارزش می‌تواند توصیف شود.

مراحل لجستیک الکترونیکی

مراحل لجستیک الکترونیک شامل درخواست انتقال، حمل و نقل و ردیابی میباشد.

مرحله درخواست انتقال (RFQ) بوسیله مدیر مرحله تجارت به منظور برخورداری از سرویسهای پایه مانند برخورداری از انتقال در،روند لجستیک الکترونیکی انجام می‌شود.

سفارش خرید هنگامی که پاسخ دریافت شد، به روز رسانی می‌شود.

مرحله حمل و نقل نیزبوسیله مدیر مرحله تجارت و بر اساس سفارش خرید بروز رسانی نهایی، درخواست می‌شود.

هنگامیکه کالا حمل می‌شود، شماره ردیابی که با شماره سفارش خرید در سیستم لجستیک الکترونیکی انطباق داده شده، به مشتری داده می‌شود .

مشتریان می‌توانند محموله خود را به کمک این شماره ردیابی نمایند .دیاگرام عملیات بین لجستیک الکترونیکی و مدیر مرحله تجارت رخ می‌دهد.

جمع بندی بحث لجستیک الکترونیک

براساس آنچه بیان شده، سیستم لجستیک الکترونیک به ۱۹ استراتژی و هدف تاکتیکی که با چارچوب سه مرحله‌ای برنامه‌ریزی وهمکاری، تعامل و اجرا سازماندهی شده، شکسته می‌شود. علاوه بر این، مدل می‌تواند اینکه چگونه اطلاعات بوسیله شامل شدن یک مولفه زیرساخت فنی تبادل شده و نیز شامل مولفه اطلاعاتی که عمق دانش و اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی قابلیتهای داخلی وخارجی برای پیشبرد مدل لجستیک را تشریح می‌کند، باشد. همچنین، مدل می‌تواند تعیین کند که چگونه اطلاعات با شامل شدن.

یک مولفه infomediaryکه عمق دانش و اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی قابلیتهابصورت داخلی و خارجی برای پیشبرد مولفه مدل لجستیک را شرح خواهد داد، تبادل شده است. بسیار حیاتی است که بدانیم همه ۱۹ مرحله بوسیله تمامی صنایع و کمپانی‌ها بکاربرده نشده و این مدل مسیر ساخت یافته‌ای برای درک اجزا ممکن درگیر در لجستیک و حمل و نقل را فراهم می‌کند.


دانلود ادبیات پژوهش لجستیک و زنجیره تامین

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری لجستیک و زنجیره تامین به صورت فایل ورد همراه با رفرنس فارسی و انگلیسی

پرسشنامه لجستیک

پرسشنامه لجستیک و پشتیبانی زنجیره تامین سازمان همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله