ترجمه مقاله مدیریت موجودی

ترجمه مقاله مدیریت موجودی زنجیره تامین نوشته سینگ و ورما از سایت ساینس دایرکت

هدف این مقاله بازبینی مدیریت و کنترل موجودی در زنجیره تامین و مسئله مرتبط به موجودی فعلی آن‌ها در کسب‌وکار امروز و ارائه روشی مفهومی برای مسئله مربوطه است. روش‌شناسی مبتنی بر موجودی که ورودی‌هایی برای روش‌شناسی هستند و منافع که خروجی روش‌شناسی هستند. مرور ادبیات در خصوص مدیریت یا کنترل موجودی و هم‌چنین مسائل مرتبط با موجودی در صنعت و پارامترهای مختلف آن انجام‌شده است. یک روش مفهومی برای مسائل موجودی در کسب‌وکار حاضر در این مقاله ارائه شده است.

حوزه مدیریت موجودی  در خصوص خطوط ریز بین زمان مقرر پر کردن، حمل هزینه‌های موجودی، مدیریت دارایی، پیش‌بینی موجودی، ارزیابی موجودی، قابلیت دید موجودی، پیش‌بینی قیمت آتی موجودی، موجودی فیزیکی، فضای فیزیکی موجود، مدیریت کیفیت، پر کردن مجدد، بازگشتی‌ها و کالاهای معیوب و پیش‌بینی تقاضا است. توازن این الزامات رقابتی منجر به سطوح بهینه موجودی می‌شود که یک فرایند جاری است چراکه کسب‌وکار نیاز به تغییر و واکنش به محیطی وسیع‌تر دارد.

کلمات کلیدی: موجودی، مدیریت موجودی، مدیریت زنجیره تأمین، مسائل موجودی

بخشی از ترجمه مقاله مدیریت موجودی زنجیره تامین

موجودی، مواد خام، محصولات در حال پردازش و کالاهای تمام‌شده‌ای است که بخشی از دارایی‌های یک کسب‌وکار در نظر گرفته می‌شوند که برای فروش آماده هستند یا آماده خواهند شد. موجودی نشان‌دهنده یکی از مهم‌ترین دارایی‌های یک کسب‌وکار است.

این مقاله تلاش دارد تا اهمیت موجودی، مسئله موجودی را درک کند و سپس یک روش مفهومی برای مسئله موجودی ارائه کند.

هدف این مقاله عبارت است از:

۱- درک مفاهیم موجودی و مدیریت موجودی در زنجیره تأمین

۲- تأکید بر مسئله موجودی در کسب‌وکار فعلی

۳- تأکید بر مسائل مختلف موجودی در صنعت

۴- ارائه یک روش مفهومی برای مسئله مرتبط

مقاله بعد از مرور ادبیات ارائه یک روش مفهومی برای مدیریت موجودی زنجیره تامین ارائه کرده است. نهایتاً، نکات نتیجه‌گیری با برخی جهت‌گیری‌ها برای تحقیقات آتی ارائه‌شده است.

دانلود اصل مقاله مدیریت موجودی

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله