این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت دانایی

پرسشنامه مدیریت دانایی

پرسشنامه مدیریت دانایی

فایل ورد پرسشنامه مدیریت دانایی همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد شامل ابعاد دانایی، دانش‌آفرینی، سازماندهی، ذخیره، تسهیم و عملکرد دانایی‌محور

مدیریت دانایی

مدیریت دانایی

مدیریت دانایی (Wisdom management) هنر و مهارت تبدیل دانش به خردورزی و دانش سازمانی است بطوریکه تصمیم‌گیری مبتنی بر این دانسته‌ها تسهیل شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com