این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت زنجیره تامین سبز

پرسشنامه زنجیره تامین سبز

پرسشنامه زنجیره تامین سبز

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت پنج درجه

مدیریت زنجیره تامین سبز

مدیریت زنجیره تامین سبز

مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM) شامل ادغام شیوه‌های دوست‌دار محیط زیست در زنجیره سنتی تامین سازمان با هدف دستیابی به توسعه پایدار است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com