این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مشارکت شهروندی

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی (Civic education) به معنای رشد و پرورش ظرفیت‌های افراد و گوره‌ها برای مشارکت آگاهانه و فعال در زندگی اجتماعی است.

پرسشنامه مشارکت شهروندی

پرسشنامه مشارکت شهروندی

دانلود پرسشنامه مشارکت شهروندی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

مشارکت شهروندی

مشارکت شهروندی

مشارکت شهروندی (Citizens Participation) فراهم ساخت فرصت‌هایی برای شهروندان جهت شرکت کردن در تصمیم‌های دولتی یا فرایندهای برنامه‌ریزی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com