پرسشنامه مشارکت شهروندی

دانلود پرسشنامه مشارکت شهروندی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و عملیاتی

  • پرسشنامه شماره یک: ۳ عامل و ۲۳ گویه
  • پرسشنامه شماره دو: ۴ عامل و ۲۴ گویه

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

نمونه منبع فارسی همراه با شرح و تفسیر

ابعاد مقیاس شماره یک: مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی

ابعاد مقیاس شماره دو: رضایت شهروندان، احساس تعلق اجتماعی و عملکرد مشارکت شهروندان

دانلود هر دو پرسشنامه به صورت همزمان

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مشارکت شهروندی

تعریف مفهومی: مشارکت شهروندی به معنی گردهم آیی و تشکل آگاهانه و خودجوش جمعی از شهروندان ساکن در یک محدوده است. این مشارکت منظور بهبودوضعیت زندگی به شیوه‌ای غیر انتفاعی و براساس آگاهی‌های فردی و جمعی آنها در کلیه مراحل تهیه طرح، نظارت و اجرا می‌باشد.

به‌طور کلی مشارکت شهروندان عبارت است از فرایند اساسی که در طی آن شهروندان به طور عاقلانه و با آگاهی، اراده و میل شخصی با قبول گوشه‌ای مسئولیت امور شهری به طور گروهی سعی در ارضای نیازهای روحی و روانی فردی و گروهی دارند. در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده براساس نیازهای واقعی و با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت‌ها برای یافتن هویت فردی و جمعی در جامعه تلاش می‌کنند.

تعریف عملیاتی: مشارکت شهروندان بر اساس سولات ۱ تا ۲۳ در ۳ وجه پرسشنامه که افراد به آن پاسخ می‌دهند سنجیده می‌شود. برای این منظور سه عامل رضایت شهروندان، احساس تعلق اجتماعی و عملکرد مشارکت شهروندان وجود دارد. در پرسشنامه شماره دو نیز از ۴ عامل اصلی فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی استفاده شده است. همچنین برای سنجش این عوامل ۲۴ گویه وجود دارد. توزیع سوالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه موجود است.

شیوه تفسیر: ابتدا پرسشنامه مشارکت شهروندی را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­‌ها داده‌ها را وارد نرم‌افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده‌ها شما باید پرسشنامه را در نرم‌افزار اس پی اس اس تعریف کنید. آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله