این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مشاهده

گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

مصاحبه، مشاهده و مطالعات کتابخانه‌ای سه روش اصلی گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی است که تقریبا در تمامی مطالعات کیفی از این روش‌ها استفاده می‌شود.

مشاهده در تحقیق کیفی

مشاهده در تحقیق کیفی

مشاهده در روش تحقیق کیفی برخلاف مشاهده عادی روزانه که فقط به حس بینایی محدود می‌شود در تحقیقات کیفی، استفاده از تمام حسها برای درک بهتر پدیده می‌باشد.

ابزارهای گردآوری اطلاعات

ابزارهای گردآوری اطلاعات

ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بوده و یکی از اصلیترین بخش‌های کارهای پژوهشی جمع آوری اطلاعات است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com