این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مقاله CRM

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه مدیریت ارتباط مشتری

دانلود پرسشنامه مدیریت ارتباط مشتری CRM همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) رویکردی فراگیر برای مدیریت و تحلیل روابط بلندمدت با مشتریان پیشین، کنونی و آتی کسب‌وکارهای تجاری است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com