پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پرسشنامه مدیریت ارتباط مشتری CRM دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد همراه با تعریف مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: ورد

منبع : استاندارد

روایی و پایایی : دارد

تعداد سوالات : ۳۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : مشتری‌محوری، تمایز مشتریان کلیدی، ارزش حیات مشتری، سفارشی‌سازی و روابط بلندمدت خریدار-فروشنده

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت CRM

هدف : بررسی عوامل حیاتی موفقیت CRM

ابعاد : عوامل سازمانی، عوامل فناوری، مشتری‌محوری، نتایج مالی و نتایج بازار

تعداد سوالات : ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر و لاتین

روایی و پایایی : دارد

پرسشنامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری

فایل ورد پرسشنامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری

هدف : بررسی میزان بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری

ابعاد : سنجش بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری، شاخصه‌های انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سنجش فرایندهای CRM

تعداد سوالات : ۲۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر و لاتین

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه متدولوژی‌ها، فرآیندها، نرم‌افزارها و سیستم‌ها است که به موسسات و شرکت‌ها در مدیریت موثر و سازمان یافته ارتباط با مشتری کمک می‌کند. در واقع مدیریت ارتباط با مشتری یعنی ایجاد و حفظ ارتباط شخصی با مشتریان سودآور سازمان از طریق استفاده مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات. مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند یک فلسفه مشتری‌محوری و فرهنگ پشتیبانی از فرایند‌های موثر بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش در سازمان می‌باشد. متخصصان و نظریه پردازان هر کدام تعاریف مختلفی از مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می‌دهند که می‌توان آنها را در یک دسته‌بندی جامع در چهار گروه کلی با عناوین استراتژی، فناوری، فرایند و سیستم اطلاعاتی طبقه بندی نمود. مطالعه زیرساخت‌های مدیریت ارتباط با مشتری توصیه می‌شود.

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری شامل عواملی است که سنجش آنها پیش از بکارگیری CRM در سازمان الزامی است. عوامل حیاتی موفقیت یا CSF اشاره به یک مجموعه عامل دارد که برای موفقیت یک حوزه خاض در سازمان ضروری هستند. این عوامل باید قبل از بکارگیری آن حوزه در سازمان مورد پایش قرار گیرند.

بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری را می‌توان بخشی از پروسه پیشرفت بازاریابی رابطه‌ای در نظر گرفت که با مدیریت تعاملات با مشتریان سرو کار دارد. مدیریت ارتباط با مشتری یک پروسه ی مداوم شناسایی و خلق ارزش جدید با هر مشتری و سپس به اشتراک گذاشتن منفعت حاصل از آن در سراسر عمر شرکت است.این موضوع نیازمند ادراک،تمرکز و مدیریت بر همکاری مداوم میان تولید کننده و مشتری انتخاب شده، برای خلق دو جانبه ی ارزش و به اشتراک گذاشتن آن از طریق وابستگی و تنظیمات سازمانی است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله