این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مهدیه نگارستانی

نمادگرایی سازمانی

نمادگرایی سازمانی (سمبولیسم)

نمادگرایی سازمانی (سمبولیسم) به جنبه‌هایی اشاره دارد که کارکنان برای آشکار کردن احساسات، تصاویر و ارزش‌های پنهان سازمان استفاده می‌کنند.

مهدیه نگارستانی

مهدیه نگارستانی

بیوگرافی و آشنائی با مهدیه نگارستانی هیات علمی و از مدیران سایت علمی-پژوهشی پارس مدیر به تفصیل در این پایگاه در دسترس است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com