این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب همکاران

آرش حبیبی

آرش حبیبی

بیوگرافی و آشنائی با آرش حبیبی مدیر سایت علمی-پژوهشی پارس مدیر. در اینجا به تفصیل درخصوص بیوگرافی آرش حبیبی پرداخته شده است.

مریم سلاطی

مریم سلاطی

بیوگرافی و آشنائی با مریم سلاطی هیات علمی و از همکاران سایت علمی-پژوهشی پارس مدیر که از سال ۱۳۹۱ در سایت پارس مدیر فعالیت می‌کند.

مهدیه نگارستانی

مهدیه نگارستانی

بیوگرافی و آشنائی با مهدیه نگارستانی هیات علمی و از مدیران سایت علمی-پژوهشی پارس مدیر به تفصیل در این پایگاه در دسترس است.

مصطفی بیدآباد

مصطفی بیدآباد

بیوگرافی و آشنائی با مصطفی بیدآباد مدیر بخش مهندسی صنایع سایت علمی-پژوهشی پارس مدیر به تفصیل در پایگاه پارس مدیر آورده شده است.

سمیه زارعی

سمیه زارعی

بیوگرافی و آشنائی با سمیه زارعی مدیر بخش کانون زبان سایت علمی-پژوهشی پارس مدیر به تفصیل در این پایگاه علمی و پژوهشی در دسترس است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com