مصطفی بیدآباد

پروفایل مصطفی بیدآباد

نام و نام خانوادگی: مصطفی بیدآباد

مسئولیت: مسئول بخش مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر

آدرس پست الکترونیک: parsmodir[at]gmail[dot]com

پیشینه آموزشی

کارشناسی : مدیریت صنعتی – دانشگاه گیلان

کارشناسی ارشد : مدیریت صنعتی، گرایش تولید – دانشگاه شیراز

دکتری: مدیریت صنعتی – دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران – سال ۱۳۹۲ تاکنون

دانشگاه پیام نور از سال ۱۳۹۲ تا کنون

توانمندی‌ها و مهارت‌ها

تحلیل پوششی داده‌ها و اجرای پروژه DEA

تحلیل الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی

تحلیل مدل‌های معادلات ساختاری با LISREL و AMOS

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله