این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ورزش همگانی

پرسشنامه ورزش اوقات فراغت

پرسشنامه ورزش اوقات فراغت

دانلود پرسشنامه اوقات فراغت و ورزشها دارای ۲۱ گویه با ابعاد فعالیت‌های ورزشی، جنبه‌های اجتماعی، اوقات فراغت و روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد

پرسشنامه ورزش همگانی بانوان

پرسشنامه ورزش همگانی بانوان

دانلود پرسشنامه فعالیت‌های ورزشی و کیفیت زندگی بانوان دارای ۴۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com