پرسشنامه ورزش اوقات فراغت

دانلود پرسشنامه ورزش اوقات فراغت

فایل ورد پرسشنامه ورزش اوقات فراغت

هدف : بررسی اوقات فراغت و ورزشهای مختلف دوران بیکاری

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۲۱ گویه

ابعاد: فعالیتهای ورزشی، جنبه‌های اجتماعی، اوقات فراغت

2000 تومان – خرید

تعریف مفهومی ورزش اوقات فراغت

یکی از روش هایی که می تواند اوقات فراغت افراد جامعه را زیر پوشش قرار داده و بسیاری از ضعف ها و کمبودهای جسمانی و روانی را رفع و درمان کند، ورزش و تفریحات سالم است. تربیت بدنی و ورزش گذشته از جبران ضعف ها و حفظ تندرستی افراد، آنان را برای زندگی، تلاش و اهداف مشترک آماده می سازد. استفاده از بازی در اوقات فراغت فرصتی را برای پیشرفت فرد فراهم می نماید.

زمان، مهم ترین دارایی هر انسان است. ازجمله مسایلی که امروزه توجه شگرفی به آن می شود گذران زمان اوقات فراغت از طریق ورزش کردن است. به شکل های مختلفی می توان اوقات فراغت را گذراند اما یکی از مفیدترین آن انجام ورزش در اوقات فراغت است. این فرآیند هم دارای نفع فردی و هم نفع اجتماعی می باشد. سلامتی ذهنی-جسمی، تاخیر در سالخوردگی و تقویت روحیه برای کار از جمله منافع فردی آن است و منافع اجتماعی آن از قبیل کاهش نرخ اعتیاد، شادابی عمومی، کسب و کار و اشتغال ابزارهای ورزشی و نهایتا سود اجتماعی فراگیر است. در این پرسشنامه مهم ترین عوامل و مدل های مدیریت اوقات فراغت با انجام ورزش بیان شده است.