این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه مدیریت عملکرد

پرسشنامه عملکرد مدیران

پرسشنامه عملکرد مدیران

دانلود پرسشنامه عملکرد مدیران برای ارزیابی عملکرد مدیران سازمان با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد دارای منبع معتبر و روایی و پایایی

پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی چیانگ و سیه به صورت تک بعدی با سوالات طیف لیکرت ۵ درجه که استاندارد بوده و روایی و پایایی دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com