پرسشنامه عملکرد شغلی

دانلود مجموعه پرسشنامه عملکرد شغلی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

  • فرم کوتاه پرسشنامه عملکرد شغلی:  دارای ۶ گویه
  • پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون: تک‌بعدی دارای ۱۵ گویه
  • پرسشنامه عملکرد شغلی: بعد وظیفه‌ای و بعد زمینه‌ای دارای ۱۱ گویه

اطلاعات روایی، پایایی، شیوه تفسیر موجود است.

تعریف مفهومی پرسشنامه عملکرد شغلی

عملکرد شغلی (Job Performance) به عنوان مجموع ارزش‌های مورد انتظار سازمان از رویدادهای رفتاری که یک فرد در طول یک دوره زمانی استاندارد انجام می‌دهد تعریف می‌شود. همچنین عملکرد یک ویژگی رفتاری بوده رفتاری یکپارچه شده از رفتارهای چندگانه و مجزایی است که در طول مدت یک دوره زمانی اتفاق می‌افتد. در یک تعریف برخی عملکرد نیروی انسانی را بهره­‌وری اطلاق کرده‌­اند. ولی باید توجه داشت که عملکرد مفهومی فراتر از داده یا ستاده دارد و عبارت است از مجموعه رفتارهایی که در ارتباط با شغل افراد از خود نشان می­‌دهند.

ابعاد عملکرد شغلی شامل عملکرد وظیفه‌ای و زمینه‌ای است.

ابعاد عملکرد شغلی

ابعاد عملکرد شغلی

عملکرد وظیفه‌ای یا Task Performance
این نوع از عملکرد تقریبا چیزی‌ست شبیه همان تصاویری که در بالا در ذهنمان تداعی شد. وقتی بررسی می‌کنیم که فرد با کاری که به او محول شده چطور رفتار کرده و در انجام آن تا چه حد موفق بوده یا فعالیت‌هایش تا چه حد اثربخش بوده‌ است و به طور کلی آیا فعالیت‌های او برای کل یک مجموعه اثر بخش بوده است یا نه، در واقع عملکرد شغلی وظیفه‌ای را بررسی می‌کنیم.

عملکرد شغلی زمینه‌ای یا Contextual Performance
همان‌طور که از اسمش پیداست، عملکرد شغلی زمینه‌ای، در واقع به بررسی عملکرد ما در زمینه و در بستر یک سازمان می‌پردازد. عملکرد زمینه‌ای در واقع این مسئله را بررسی می‌کند که فرد تا چه حد حاضر است فراتر از وظایف کاری‌اش در سازمان عمل کند؟

پیشنهاد: اگر تحقیق شما شامل چندین بعد مختلف است پیشنهاد می‌شود از فرم کوتاه استفاده کنید. چون تعداد سوالات فرم کوتاهف کمتر است پاسخ دهنده احساس خستگی کمتری خواهد کرد. اگر هم می‌خواهید از فرم بلند استفاده کنید از نسخه استاندارد پاترسون بهره بگیرید. بعلاوه

4.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله