این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه پایان نامه

پرسشنامه پژوهش

پرسشنامه پژوهش

پرسشنامه پژوهش (Questionnaire) مجموعه‌ای از پرسش‌های هدف‌دار است که با بهره‌گیری از مقیاس‌های گوناگون برای گردآوری داده‌ها استفاده می‌شود.

مقیاس سنجش نگرش

مقیاس سنجش نگرش

مقیاس سنجش نگرش (Scale) شامل طیف لیکرت، افتراق معنایی، ثرستون، گاتمن و فاصله اجتماعی بوگاردوس ابزاری برای گردآوری داده‌های تحقیق می‌باشد.

پرسشنامه طیف لیکرت

طیف لیکرت

طیف لیکرت مقیاسی استاندارد برای سنجش نگرش افراد از طریق ابزار پرسشنامه است و به صورت طیف‌های پنج درجه، هفت درجه و نه درجه تنظیم می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com