این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسه زنی اینترنتی

سایبرلوفینگ (گشت‌زنی اینترنتی)

سایبرلوفینگ (گشت‌زنی اینترنتی)

سایبرلوفینگ Cyberloafing به استفاده کارکنان از اینترنت شرکت برای اهداف و کارهای شخصی گفته می‌شود در حالیکه وانمود به انجام کار می‌کنند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com