این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پی ام باک

پرسشنامه پم باک PMBOK

پرسشنامه پم باک PMBOK

دانلود پرسشنامه پم باک PMBOK دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

استاندارد PMBOK پم باک

استاندارد پم‌باک (PMBOK)

استاندارد پم‌باک (PMBOK) دانشی یکپارچه در مدیریت پروژه است که که واژه‌شناسی دقیق و فراگیری را به همراه راهنمای استفاده از آن ارائه می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com