این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کتاب لیزرل

کتاب آموزش لیزرل LISREL

کتاب آموزش لیزرل LISREL

کتاب آموزش لیزرل LISREL به زبان ساده و کاربردی همراه با تشریح مدل‌های معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی همراه با مثال به صورت تصویری

کتاب مدل‌یابی معادلات ساختاری

کتاب مدل‌یابی معادلات ساختاری

کتاب مدل‌یابی معادلات ساختاری نوشته آرش حبیبی و بهاره کلاهی انتشارات جهاد دانشگاهی: آموزش مدل‌های ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با LISRREL

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com