کتاب مدل‌یابی معادلات ساختاری

عنوان: کتاب مدل‌یابی معادلات ساختاری

نویسنده: آرش حبیبی و بهاره کلاهی

هدف: آموزش مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی با نرم‌افزار LISREL

تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه – کاملا مصور

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی

نوع کتاب: به صورت چاپی

توضیحات: نرم‌افزار و فایل‌های پیوست در سایت موجود است

سال انتشار: ۱۳۹۶

چاپ دوم: ۱۴۰۱

قیمت نسخه چاپی کتاب را حداقل ممکن یعنی ۵۰ هزار تومان تعیین کردم تا به هیچ پژوهشگری فشار مالی وارد نشود. حبیبی

خرید کتاب از جهاد دانشگاهی

معرفی کتاب مدل‌یابی معادلات ساختاری

این کتاب با هدف آموزش کاربردی نرم‌افزار LISREL نگارش شده است. دو هدف عمده آن عبارتند از: آموزش مدل معادلات ساختاری و آموزش تحلیل عاملی تاییدی. این کتاب تجربه علمی و عملی نویسنده می‌باشد با رویکردی کاربردی تهیه شده است. دانشجویان مدیریت و علوم اجتماعی برای تحلیل آماری پایان‌نامه خود می‌توانند از این کتاب استفاده کنند. مثال‌های کاربردی همراه با فایل داده تهیه شده است تا دانشجویان به سادگی بتوانند مفاهیم را بیاموزند.

فهرست مطالب و فایل داده کتاب LISREL

مدل‌های ساختاری و تحلیل عاملی یکی از پرکاربردترین روش‌های تحلیل آماری برای دانشجویان می‌باشند. بسیاری از دانشجویان و اساتید مایل هستند این روش‌ها را فرا بگیرند. بنابراین وجود یک منبع ساده و سریع الزامی است. در این کتاب کوشش شده است تا این نیاز پژوهشگران برآورده شود. همچنین آموز‌ش‌ها از سطح مبتدی تا حرفه‌ای می‌باشد. فصول پایانی کتاب به استفاده حرفه‌ای از نرم‌افزار لیزرل می‌پردازد. برای نمونه فرا خواهید گرفت چطور در محیط این نرم‌افزار به صورت فارسی کار کنید. یا اشباع سازی مدل در نرم‌افزار لیزرل برای بهبود شاخص‌های برازش نیز تشریح شده است.

در بخش اول کتاب مفهوم معادلات ساختاری و نحوه گردآوری، ذخیره و فراخوانی داده‌ها توضیح داده شده است. در بخش اصلی، مدل‌های معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل عاملی اکتشافی با نرم‌افزار لیزرل آموزش داده شده است. ویدیوی آموزش مدل یابی معادلات ساختاری برای دانلود که به زبان ساده براساس کتاب آموزش کاربردی لیزرل نوشته آرش حبیبی و مریم عدن ور تهیه شده است. با مشاهده این ویدیو یک بار برای همیشه مدل معادلات ساختاری را خواهید آموخت.

4.2 12 رای ها
امتیازدهی به مقاله