کتاب آموزش کامل اموس

دانلود جزوه آموزش کامل اموس AMOS

جزوه تصویری آموزش کامل اموس و مدل معادلات ساختاری با نرم افزار اموس , AMOS

نام کتاب : جزوه تصویری آموزش کامل اموس , AMOS

نویسنده: جواد امانی

محتویات: مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی

توضیحات : جزوه آموزش کامل کار با نرم افزار اموس به صورت کاملا مصور در زمینه بکارگیری مدل معدلات ساختاری و آزمون های برازش طراحی شده است. کتاب آموزشی اموس AMOS براساس یک مثال کاربردی تشریح شده است. بهتر است نرم افزار اموس را نیز به رایگان از سایت پارس مدیر دانلود کنید. همراه این جزوه یک فایل SPSS می‌باشد که در آن داده‌های لازم برای انجام تمرینات کتاب پیوست شده است.


جزوه تصویری آموزش تحلیل مسیر با نرم افزار اموس , AMOS

تحلیل مسیر یا path analysis روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است .هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه اى از متغیرهاست.ساختن یک مدل علّی لزوماً به معنای وجود روابط علّی در بین متغیرهای مدل نیست بلکه این علیت بر اساس مفروضات همبستگی و نظر و پیشینه تحقیق استوار است. علاوه بر جزوه آموزش SEM با استفاده از AMOS جزوه دیگری در زمینه تحلیل مسیر با AMOS توسط جواد امانی تهیه شده است و در اختیار پژوهشگران سایت پارس‌مدیر قرار داده شده است.