مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار اموس

مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار اموس یکی از روش‌های اعتبارسنجی مدل مفهومی در پروژه‌های دانشجویی است. نرم‌افزار اموس AMOS توانایی و قابلیت‌های زیادی برای حل مسائلی مانند مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی دارد. این نرم‌افزار محیط گرافیکی خاصی دارد که از آیکون‌های مختلفی برای نمایش گرافیکی نمودارها و الگوها استفاده می‌شود. همچنین خروجی‌های متنوعی را نیز ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این نرم‌افزار توسط دانشجویان بسیار زیاد است. در این راستا لازم است تا به آموزش اموس برای حل مسائل ساختاری پرداخته شود.

مدل معادلات ساختاری یا Structural Equation Model یک ساختار علی خاص بین مجموعه‌ای از سازه‌های غیرقابل مشاهده است. یک مدل معادلات ساختاری از دو مولفه تشکیل شده است: یک مدل ساختاری که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مشخص می‌کند و یک مدل اندازه‌گیری که روابطی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده را تعریف می‌کند. با استفاده از نرم‌افزار اموس AMOS می‌توان مدل‌های معادلات ساختاری را تحلیل کرد. با استفاده از این تکنیک می‌توان انواع مدل مفهومی تحقیقات مختلف را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

آشنایی با محیط نرم‌افزار اموس

محیط کلی نرم‌افزار اموس در تصویر ارائه شده است. این محیط از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است.

محیط نرم‌افزار اموس

محیط نرم‌افزار اموس (به کوشش سایت آمار پیشرو)

مطابق شکل فوق، پنجره آموس به چهار قسمت کلی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

۱- منوها: شامل همه دستورها و عملیات مختلف در نرم‌افزار آموس می‌شوند.

۲- آیکون‌ها: در این قسمت، مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای مورد استفاده برای رسم نمودار و تعریف ویژگی‌های آن به صورت میانبر قرار داده شده‌اند.

۳- خروجی‌ها و اطلاعات کلی مدل: در این قسمت می‌توان به قسمت‌های مختلف مدل و خروجی‌های مختلف حاصل از آن دسترسی پیدا کرد.

۴- ترسیم مدل: با استفاده از ابزارهای قسمت ۲، می‌توان در این قسمت مدل را ترسیم کرد و ویژگی‌های مربوط به آن را تعریف نمود.

نوار ابزار نرم‌اافزار اموس مجموعا ۴۲ آیکون کاربردی دارد. در عکس پایین هر ردیف از چپ به راست مشخص شده که چه عملیاتی را انجام می‌دهد.

آیکون‌های نرم‌افزار amos

آیکون‌های نرم‌افزار amos (به کوشش سایت آکادمی آمار ایران)

گام‌های مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار اموس

سازه‌های اصلی (متغیرهای پنهان) را تعیین کنید.

روابط علی بین متغیرهای پنهان را مشخص کنید.

برای هر متغیر پنهان تعدادی گویه (متغیر قایل مشاهده) انتخاب کنید.

روابط گویه‌ها و سازه‌ها را برقرار کنید.

مدل را با نرم‌افزار AMOS اجرا کنید.

تفسیر نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار اموس

با استفاده از مدل معادلات ساختاری روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر و نیز گویه‌های سنجش هر متغیر پنهان با متغیر مربوط قابل بررسی است. مدل‌های نظری چند متغیره را نمی‌توان با شیوه دو متغیری که هر بار تنها رابطه یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود، ارزیابی کرد. تجزیه ‌وتحلیل چند متغیره به یک‌سری روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آن‌ها، تجزیه‌وتحلیل همزمان K متغیر مستقل و n متغیر وابسته است.

اگر بارعاملی رابطه بین سازه‌ها مثبت باشد رابطه مستقیم و اگر منفی باشد رابطه معکوس است.

اگر قدرمطلق بارعاملی رابطه بین سازه‌ها بالای ۰/۳ باشد رابطه ضعیف است.

اگر قدرمطلق  بارعاملی رابطه بین سازه‌ها بالای ۰/۶ باشد رابطه خیلی قوی است.

اگر قدرمطلق آماره t از ۱/۹۶ بزرگتر باشد رابطه معنادار است.

خرید جزوه آموزش مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار اموس همراه با فایل داده

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله