ویدیوی آموزش مدل یابی معادلات ساختاری

ویدیوی آموزش مدل یابی معادلات ساختاری

عنوان : ویدیوی آموزش مدل یابی معادلات ساختاری

منبع : کتاب آموزش کاربردی لیزرل نوشته آرش حبیبی و مریم عدن

مدرس : آرش حبیبی – پارس مدیر

کاربرد: مدل معادلات ساختاری Structural Equation Modeling

کلید واژه‌ها : مدل ساختاری، تحلیل عاملی، نرم افزار لیزرل

محتوا : تشخیص متغیر پنهان و متغیر قابل مشاهده

نرم افزار مورد استفاده : نرم افزار لیزرل و نرم افزار اموس

سوالات خود را در زمینه مدل معادلات ساختاری زیر همین ویدیو مطرح کنید.

4.1 16 رای ها
امتیازدهی به مقاله