ویدیوی آموزش مدل یابی معادلات ساختاری به زبان ساده

ویدیوی آموزش مدل یابی معادلات ساختاری برای دانلود که به زبان ساده براساس کتاب آموزش کاربردی لیزرل نوشته آرش حبیبی و مریم عدن ور تهیه شده است. با مشاهده این ویدیو یک بار برای همیشه مدل معادلات ساختاری را خواهید آموخت.