ویدیوی آموزش مدل یابی معادلات ساختاری

ویدیوی آموزش مدل یابی معادلات ساختاری

عنوان : ویدیوی آموزش مدل یابی معادلات ساختاری

منبع : کتاب آموزش کاربردی لیزرل نوشته آرش حبیبی و مریم عدن

مدرس : آرش حبیبی – پارس مدیر

کاربرد: مدل معادلات ساختاری Structural Equation Modeling

کلید واژه‌ها : مدل ساختاری، تحلیل عاملی، نرم‌افزار لیزرل

محتوا : تشخیص متغیر پنهان و متغیر قابل مشاهده

نرم‌افزار مورد استفاده : نرم‌افزار لیزرل و نرم‌افزار اموس

سوالات خود را در زمینه مدل معادلات ساختاری زیر همین ویدیو مطرح کنید.

3.9 34 رای ها
امتیازدهی به مقاله