این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کنترل سازمان

مدیریت ذره‌بینی

مدیریت ذره‌بینی

مدیریت ذره‌بینی (Micromanagment) یک شیوه از مدیریت سازمان است که مدیر یا سرپرست شغل روی تمامی جزئیات نظارت دارد و اعمال نفوذ می‌کند.

پرسشنامه کنترل سازمانی

پرسشنامه کنترل سازمانی

دانلود فایل ورد پرسشنامه کنترل سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر شامل ۴ بعد و ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

کنترل سازمانی

کنترل سازمانی

کنترل سازمانی (Organizational Control) فرایندی است که بوسیله آن افراد و واحدها به شیوه مورد انتظار سازمان جهت نیل به اهداف رفتار می‌کنند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com