این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کوچک سازی سازمان

پرسشنامه تعدیل نیروی انسانی

پرسشنامه تعدیل نیروی انسانی

دانلود پرسشنامه تعدیل نیروی انسانی همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی معتبر با ابعاد مشخص و گویه‌های طیف لیکرت پنج درجه همراه با شرح و تفسیر

پرسشنامه تعدیل نیروی انسانی

تعدیل نیروی انسانی

تعدیل نیروی انسانی Layoff به تعلیق موقت یا خاتمه خدمت دائمی کارکنان به از سازمان به دلیل مدیریت بهتر منابع انسانی یا کوچک سازی سازمان گفته می‌شود.

کوچک سازی دولت

کوچک سازی سازمان

کوچک سازی سازمان و اثرات آن در سازمان به نویسندگی فریدون دادرسی – امیرفرهنگ فرهنگ مهر هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com