پرسشنامه تعدیل نیروی انسانی

دانلود پرسشنامه تعدیل نیروی انسانی همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی معتبر

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی: استاندارد و معتبر

شرح و تفسیر : دارد

ابعاد: پیامدهای مثبت تعدیل منابع انسانی، پیامدهای منفی تعدیل منابع انسانی

تعداد سوالات: ۱۵ گویه

نوع پرسشنامه : پرسشنامه طیف لیکرت

تعریف مفهومی و عملیاتی تعدیل نیروی انسانی

تعدیل نیروی انسانی Layoff به تعلیق موقت یا خاتمه خدمت دائمی کارکنان به از سازمان به دلیل مدیریت بهتر منابع انسانی یا کوچک‌سازی سازمان گفته می‌شود. به دلیل بحران‌های اقتصادی و الزام سازمان‌ها به تعدیل نیروی انسانی، بسیاری از سازمان‌ها در اقسا نقاط دنیا به انواع سیاست‌های مربوط به تعدیل کارکنان روی آورده اند.

تعدیل در لغت به معنای برابر کردن، معتدل کردن، تقسیم کردن از روی عدالت (فرهنگ معین) و در اصطلاح به عنوان متناسب ساختن افراد با سازمان رسمی و انتخاب تعدادی از آنان برای پست‌های موجود و کاهش دادن افراد باقی مانده یا به اصطلاح ریزش نیروی انسانی می‌باشد. بنابراین عزیزانم پرسشنامه تعدیل نیروی انسانی را جدی بگیرید. در مورد معنا و مفهوم تعدیل نیرو (کوچک‌سازی سازمان)، نظرات مختلفی در بین پژوهشگران و نویسندگان وجود دارد. بعضی تعدیل نیرو را مجموعه فعالیت هایی از سوی سازمان می‌دانند که دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

  • عمدی هستند.
  • منجر به کاهش تعداد کارکنان می‌شوند.
  • با استفاده از برنامه‌های بازنشستگی، انتقال کارکنان به بخش‌های غیردولتی و… صورت می‌گیرند.
  • کارایی سازمان یا شرکت در زمینه کنترل هزینه و حفظ موقعیت رقابتی را موجب می‌شود.
  • در نهایت فرایندهای انجام کار با کارکنان کمتر را به دنبال دارد.

هنگامی که سازمان تعدیل نیروی انسانی را به عنوان دستور کار خود مطرح می‌نماید، به دنبال متعادل شدن و معتدل نمودن وضعیت منابع انسانی خود با ایجاد دگرگونی در مهارت‌ها و توانایی‌ها و یا به وجود آوردن شرایط جدید کار با افزایش روح مسئولیت پذیری از طریق ایجاد تنوع در کار، با توجه به نیازهای جدید ایجاد شده در جامعه می‌باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله