این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب گروه اسمی

گروه فکری

گروه فکری

گروه فکری (Groupthink) پدیده‌ای مخرب است و زمانی رخ می‌دهد که کوشش افراد گروه برای حفظ انسجام درونی منجر به اخذ تصمیماتی نادرست و غیرمنطقی شود.

روش گروه اسمی

روش گروه اسمی

روش گروه اسمی (Nominal Group) فرآیند گروهی سازمان یافته‌ای برای خلق ایده است که نفوذ و تاثیرگذاری دیدگاه افراد بر روی هم را حداقل می‌سازد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com