این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب گزینش نیروی انسانی

جذب و استخدام نیروی انسانی

جذب و استخدام نیروی انسانی

جذب و استخدام نیروی انسانی فرآیندی است که در آن کارکنان مناسب که با شغل، کارکنان و شرکت تناسب دارند به عضویت سازمان درمی‌آیند.

نظام کاربرد منابع انسانی

نظام کاربرد منابع انسانی

نظام کاربرد منابع انسانی بر سازوکارهای برنامه‌ریزی شده سازمان برای استفاده بهینه از کارکنان در مشاغل مناسب و شایسته دلالت دارد.

نگهداری منابع انسانی

نگهداری منابع انسانی

نگهداری منابع انسانی Retention فرایند حفظ و نگهداشت کارکنان به عنوان سرمایه انسانی اثربخش سازمان جهت دستیابی به موفقیت‌های بیشتر است.

گزینش نیروی انسانی

گزینش نیروی انسانی

گزینش نیروی انسانی (Employment) به فرایند کلی شناسایی، جذب، غربال و مصاحبه شغلی برای انتخاب گزینه مناسب برای احراز شغل گفته می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com