جذب و استخدام نیروی انسانی

جذب و استخدام نیروی انسانی فرآیندی است که در آن کارکنان مناسب که با شغل، کارکنان و شرکت تناسب دارند به عضویت سازمان درمی‌آیند. این مرحله در نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی یکی از بخش‌های گزینش نیروی انسانی است و بعد از مرحله کارمندیابی شروع می‌شود.

سازمان‌ها می‌کوشند تا با تعریف درست شغل، شایستگی‌های شغلی و فرهنگ سازمانی کاندیدهای بهتری را برای یک عنوان شغلی بیابند. این مقوله البته کاری دشوار است و نیازمند گروهی متخصص و روش‌های مناسب است. موفق ترین شرکت‌ها آنهایی هستند که همیشه صفی از کاندیدهای مناسب برای فرصت‌های شغلی مختلف در شرکت دارند. این شرکت‌ها برای یک عنوان شغلی در داخل و خارج شرکت می‌توانند سریع اقدام کنند. هر چقدر شرکت‌ها در صنعت خود شناخته شده تر باشند، تعداد بیشتری از کاندیدهای مناسب در اختیار دارند.

سرمایه انسانی هر سازمان نقشی کلیدی در رشد و توسعه آن در محیط متغیر و چالشی امروز بر عهده دارند. جذب نیروهای مستعد و توانمند و حفظ آنها در سازمان از دغدغه‌های جدی محسوب می‌شود. این چالش، خود سبب ساز ایجاد فرآیندی مهم جهت شناسایی، تشخیص و انتخاب مناسب نیرو گردیده است. در این راستا جذب و انتخاب افراد شایسته و کارآمد از میان متقاضیان استخدام از مباحث اصلی مدیریت منابع انسانی است.

تعریف جذب و استخدام نیروی انسانی

فرآیند جذب و استخدام روشی برای دسته‌بندی کاندیداهای موجود برای یافتن کارکنان جدید است.

عموماً، فرآیند جذب و استخدام توسط واحد منابع انسانی شرکت‌ها صورت می‌گیرد. با این حال، شرکت‌های بسیاری هستند که جهت استخدام نیروهای خود از هد هانتینگ کمک می‌گیرند.

مسئولیت انجام فرآیند جذب و استخدام با توجه به ساختار سازمانی شرکت‌ها می‌تواند بر عهده واحدها یا تیم‌های مختلف باشد.

موقعیت شغلی باید درست تعریف شود. با ترسیم شخصیت‌ کاندیدا آگهی‌های شغلی بهتری می‌توانید ثبت کنید.

محتوای استخدام یک بخش مهم از یک استراتژی موفقیت‌آمیز در استخدام است زیرا برای جذب نامزدهای ایده آل بسیار اثرگذار است. استفاده از مطالب مرتبط و مفید که به ایجاد آگاهی و علاقه در خصوص همکاری با شرکت شما کمک می‌کند هدف اصلی این نوع محتوا است. محتوای استخدام را می‌توان در قالب‌های مختلف، از وبلاگ‌ها گرفته تا ایمیل، فیلم ها، وبینارها، کتاب‌های الکترونیکی و غیره و از طریق کانال‌های مختلف توزیع کرد. نکته اصلی انتخاب کانال‌هایی است که محتوای شما را به کاندیدای مورد نیاز برساند.

فرآیند جذب و استخدام نیروی انسانی

گام‌های مختلف جذب و استخدام نیروی انسانی عبارتند از:

اعلام نیاز نیروی انسانی واحدهای مختلف گروه

 • اعلام نیاز واحدهای متقاضی نیرو در شرکت‌ها و مراکز تابعه
 • تایید حوزه منابع انسانی آن شرکت و یا مرکز بر مبنای تطبیق نیاز اعلام شده با نمودار سازمانی
 • اعلام نیاز به تامین نیروی انسانی به معاونت منابع انسانی

کارمندیابی

این فعالیت‌ از وظایف اداره جذب و تامین نیروی انسانی محسوب شده و با توجه به نیازهای فعلی و آتی گروه صورت می‌گیرد.

 • اعلام رشته‌های مورد نیاز از طریق سایت اینترنتی جذب و استخدام
 • درج آگهی استخدام در روزنامه‌های کثیرالانتشار
 • نصب آگهی در دانشگاه‌های معتبر
 • معرفی افراد توسط کارکنان گروه
 • ثبت اطلاعات متقاضیان در بانک اطلاعاتی مربوطه
 • شناسایی افراد حائز شرایط عمومی و توانمند

حضور داوطلب

 • دعوت تلفنی از متقاضی اسـتخدام (پس از تطبیـق شرایط اولـیه)
 • تکمیل فرم همکاری توسط متقاضی
 • انجام آزمون شخصیت به منظور ارزیابی تناسب شخصیت
 • تشکیل جلسه کمیته تخصصی تأمین نیروی انسانی با حضور متقاضی
 • انجام مصاحبه عمومی و تخصصی

پس از پایان مصاحبه نتایج مورد بررسی قرار گرفته و اولویت‌ها مشخص می‌گردند.

انجام تحقیق و ارزیابی

به منظور حصول اطمینان از شناخت حاصل شده از داوطلب در مصاحبه‌های استخدامی، بررسی‌ها و تحقیقات از آشنایان و معرفین متقاضی شغل در خصوص سوابق و ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری فرد بعمل می‌آید.

اخذ مجوز استخدام

پس از انجام موفقیت‌آمیز مراحل استخدامی فوق و تأیید کمیته تخصصی تأمین نیروی انسانی، مدیران عامل شرکت‌ها و مراکز تابعه، مدیریت جذب و تامین نیروی انسانی، معاون منابع انسانی و در نهایت مدیرعامل گروه، متقاضی به واحد درخواست کننده نیرو معرفی می‌گردد. در نهایت قرارداد همکاری کلیه افراد پذیرفته شده منعقد می‌شود.

خلاصه و جمع‌بندی

خدمات استخدام و جذب نیروی مناسب و کارآمد از زیربنایی ترین نیازهای هر سازمان است. این نیاز به حدی است که می‌توان گفت استخدام و جذب فرد مناسب بخش مهمی از فرایند پیشرفت و موفقیت هر سازمان را شکل می­دهد. اما آیا به این فکر کرده اید که چگونه استخدام مناسبی انجام دهید؟ هر فردی ممکن است بر جنبه‌ای از استخدام تکیه بیشتری کند. برخی از سازمان‌ها مدرک گرا هستند و داشتن مدرک برایشان مهم است اما برخی دیگر بر تجربه تکیه می‌کنند.

شرکت براساس نیاز و اهداف خود ابتدا طرح شغل را تهیه و سپس عنوان شغلی را معرفی می‌کند. بعد از آن فرآیند استخدام شروع می‌شود. در روند استخدامی، سازمان به دنبال بهترین کاندیدها است. برای شناسایی کاندیدها در این فرآیند دانش، مهارت و گام هایی لازم است. در این فرآیند، شرکت برای رسیدن به اهدافش، اقدام به استخدام نیروی انسانی جدید می‌کند و یا موقعیت کاری، کارکنان فعلی را تغییر می‌دهد.

یک شرکت چه بخواهید از منابع بیرونی شرکت استفاده کند و چه بخواهید موقعیت‌های شغلی فعلی را جا‌به‌جا کند باید با برنامه‌ریزی صحیحی انجام دهند. این برنامه‌ریزی اطمینان می‌دهد که دانش، مهارت و گام‌های لازم در فرآیند جذب و استخدام نیروی انسانی به کار گرفته شده است.

3 1 رای
امتیازدهی به مقاله