این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب PMBOK

پرسشنامه پم باک PMBOK

پرسشنامه پم باک PMBOK

دانلود پرسشنامه پم باک PMBOK دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

استاندارد PMBOK پم باک

استاندارد PMBOK مدیریت پروژه

استاندارد PMBOK یا مدیریت پروژه معروف‌ترین استاندارد جهانی مدیریت پروژه در سازمان‌های بزرگ پروژه‌ محوراست که در پایگاه پارس‌مدیر تشریح شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com