این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آموزش کارکنان

اثربخشی دوره آموزشی

اثربخشی دوره آموزشی

پرسشنامه اثربخشی دوره آموزشی دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

آموزش کارکنان سازمان

آموزش کارکنان سازمان

آموزش کارکنان عبارت از بهبود نظام‌مند و مستمر شاغلین از نظر دانش، مهارت‌ و توانایی‌های مورد نیاز شغلی است که اثربخشی شغلی و امکان ارتقا را افزایش می‌دهد.

آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت یک سیستم آموزشی است که پس از گزینش نیروی انسانی و با هدف توانمندسازی آنها در انجام فعالیت‌های شغلی توسط سازمان ارائه می‌شود.

نیازسنجی آموزشی کارکنان

نیازسنجی آموزشی کارکنان

نیازسنجی آموزشی فرآیندی است که از طریق آن اطلاعات لازم پیرامون الزامات و نیازهای کارکنان برای انجام درست شغل، گردآوری و تجزیه و تحلیل می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com