این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب استرس شغلی

استرس شغلی

استرس شغلی

استرس شغلی (Job Stress) پاسخ‌های احساسی و فیزیکی آسیب‌زننده‌ای است که در برابر رویدادهای محیط کاری رخ می‌دهد و اثرات زیان‌باری دارد.

پرسشنامه مشغله کاری

پرسشنامه مشغله کاری

دانلود پرسشنامه مشغله کاری دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد دارای یازده گویه با طیف لیکرت پنج درجه همراه با شرح و تفسیر کامل

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com