این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب استعاره سازمانی

نمادگرایی سازمانی

نمادگرایی سازمانی (سمبولیسم)

نمادگرایی سازمانی (سمبولیسم) به جنبه‌هایی اشاره دارد که کارکنان برای آشکار کردن احساسات، تصاویر و ارزش‌های پنهان سازمان استفاده می‌کنند.

استعاره‌های سازمانی

استعاره‌های سازمانی

استعاره‌های سازمانی موضوعات و پدیده‌های پیچیده سازمان را به وسیله تاکید کردن بر نکات کلیدی آنها ساده و قابل درک می‌سازند. استعاره‌ها از انچه ذهن ما بدان اشناست برای شناختن آنچه ذهن کمتر به آن آشنایی دارد استفاده می‌کنند.

سقف شیشه‌ای

سقف شیشه‌ای سازمان

سقف شیشه‌ای یک استعاره سازمانی است که برای ارائه موانع ناپیدای موجود بر پیشرفت یک اقلیت خاص در سلسله‌مراتب سازمانی استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com