این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اندازه سازمان

محیط سازمان

محیط سازمان

محیط سازمان Organizational environment مجموعه نیروها و نهادهایی است که آن را احاطه کرده و بر عملکرد، فعالیت‌ها و منابع آن اثر می‌گذارند.

اندازه سازمان

اندازه سازمان

اندازه سازمان Organizational size براساس تعداد کارکنان سازمان در یک موقعیت جغرافیایی مشخص تعریف می‌شود. این تعریف شامل همه سازمان‌ها است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com