این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب انواع سواد

سواد مالی

سواد مالی

سواد مالی (Financial literacy) توانایی درک و استفاده‌ی اصولی از مهارت‌های مالی مختلف مانند نحوه بودجه‌بندی و سرمایه‌گذاری است.

سواد رسانه‌ای

سواد رسانه‌ای

سواد رسانه‌ای (Media Literacy) دانش، توانمندی و مهارت فرد برای تفسیر، تحلیل و بکارگیری محتوا و پیام‌های رسانه‌های سنتی یا دیجیتالی است.

سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی : تعاریف و مفاهیم

سواد اطلاعاتی Information literacy مجموعه قابلیت‌ها و توانایی‌های تشخیص این مساله است که چه زمانی به وجود اطلاعات نیاز است و چه زمان نیاز نیست.

سواد دیجیتال

سواد دیجیتال

سواد دیجیتالی Digital literacy مهارت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فعالیت‌های روزمره و شخصی یا عملکرد شغلی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com