این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب انویوو

کتاب آموزش نرم‌افزار انویوو NVivo

کتاب آموزش نرم‌افزار انویوو (NVivo)

دانلود کتاب آموزش نرم‌افزار انویوو (NVivo): متن کامل کتاب به زبان انگلیسی به همراه خلاصه تصویری فارسی تحلیل کیفی متن و مصاحبه‌های تخصصی

تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان (Discourse analysis) رویکردی برای تحلیل متن، صدا یا نشانه‌های زبانی و علائم بااهمیت می‌باشد و یک روش تحقیق کیفی است.

نرم‌افزارهای تحقیق کیفی

نرم‌افزارهای تحقیق کیفی

نرم‌افزارهای تحقیق کیفی برنامه‌هایی کاربردی هستند که عملیات کدگذاری، شناسایی مقوله‌ها و ارائه الگوهای تحلیلی را تسهیل می‌کنند.

نرم‌افزار انویوو NVivo

نرم‌افزار انویوو (NVivo)

دانلود نرم‌افزار انویوو (NVivo): نسخه کامل و بدون محدودیت جهت انجام تحلیل داده‌های کیفی و محاسبات انواع روش تحقیق کیفی و مصاحبه‌های تخصصی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com