این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب انویوو

کتاب آموزش نرم افزار انویوو NVivo

کتاب آموزش نرم افزار انویوو NVivo

دانلود کتاب آموزش نرم افزار انویوو NVivo : متن کامل کتاب به زبان انگلیسی به همراه خلاصه تصویری فارسی برای انجام تحلیل کیفی متن و مصاحبه‌های تخصصی

تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان Discourse analysis رویکردی برای تحلیل متن، صدا یا نشانه‌های زبانی و علائم بااهمیت می‌باشد و در حوزه روش تحقیق کیفی قرار می‌گیرد.

نرم افزارهای تحقیق کیفی

نرم افزارهای تحقیق کیفی

نرم افزارهای تحقیق کیفی برنامه‌هایی کاربردی هستند که عملیات کدگذاری، شناسایی مقوله‌ها و ارائه الگوهای تحلیلی را تسهیل می‌کنند.

نرم افزار انویوو NVivo

نرم افزار انویوو NVivo

دانلود نرم افزار انویوو NVivo : نسخه کامل و بدون محدودیت نرم‌افزار جهت انجام تحلیل داده‌های کیفی و محاسبات انواع روش تحقیق کیفی و مصاحبه‌های تخصصی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com